Kommunalbestyrelsen

2. november 2017

Borgmester
John Engelhardt
Brandsbjergvej 105
2600 Glostrup

Tlf.: 2434 1967
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.johnengelhardt.dk

Formand:
· Økonomiudvalget
· Hovedstadens Beredskab
· Husejer Frandsens Fond

Næstformand:
· KKR Region Hovedstaden
· Greater Copenhagen

Medlem:
· Bestyrelsen for Vestforbrænding I/S
· Bestyrelsen for Glostrup Forsyning A/S
· Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane
· Repræsentantskabet  i Kommunernes Landsforening
· Borgmesterforum
· Beværterbevillingsnævnet
· Kommunale ekspropriationer
· Valgbestyrelse kommunale valg
· Valgbestyrelse folketingsvalg


Medlem af kommunalbestyrelsen
Leif Meyer Olsen
Brandsbjergvej 86
2600 Glostrup

Tlf.: 2268 1777
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.leifmeyerolsen.dk

Formand:
· Glostrup Forsyning A/S

Næstformand:
· Miljø- og Teknikudvalget

Medlem:
· Økonomiudvalget
· Børne- og Skoleudvalget
· Kulturudvalget
· Folkeoplysningsudvalget
· Dialogforum, børne- og skoleområdet
· Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg
· Generalforsamlingen i Vestforbrænding I/S
· Bestyrelsen for VEKS - Vestegnens Kraftvarme
· Bestyrelsen for Biofos A/S
· Observatør i bestyrelsen for HOFOR A/S
· Repræsentantskabet for Movia


Medlem af kommunalbestyrelsen
Sophie Brohus
Rødkælkevej 90
2600 Glostrup

Tlf.: 2715 0409
E-mail: [email protected]

Formand:
· Børne- og Skoleudvalget

Medlem:
· Kulturudvalget
· Skolebestyrelsen for Glostrup Skole
· Dialogforum, børne- og skoleområdet
· Bestyrelsen for Ungdomscenteret
· Projekt Hvissinge/Paraplyen


Medlem af kommunalbestyrelsen
Piet Papageorge
Hovedvejen 146, 3G
2600 Glostrup

Tlf.: 2878 1234
Email: [email protected]
Facebook: Facebook.com/piet.papageorge

Formand:
· Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Medlem:
· Børne- og Skoleudvalget
· Dialogforum, børne- og skoleområdet
· Vestegnens Iværksættere
· Bestyrelsen for Glostrup-Albertslund Produktionsskole
· Ungearbejdsløse §17 stk.4 - EBU-formand.
· Bestyrelsen for Glostrup Musikskole


Medlem af kommunalbestyrelsen
Lars Thomsen
Solvangsvej 4
2600 Glostrup

Tlf.: 2880 8348
E-mail: [email protected]

Formand:
· Social- og Sundhedsudvalget
· Handicaprådet

Medlem:
· Økonomiudvalget
· Miljø- og Teknikudvalget
· SSP-udvalget
· Pårørenderåd Bakkehuset
· Valgbestyrelse kommunale valg


Medlem af kommunalbestyrelsen
Ina-Maria Nielsen
Nyvej 21,01 th.
2600 Glostrup

Tlf.: 4089 2527 (privat)
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/inamaria.nielsen
 
Formand:
· Børne- og ungeudvalget

Næstformand:
· Kulturudvalget
· Social- og Sundhedsudvalget

Medlem:
· Glostrup Observations- og Behandlingshjem
· Glostrup Almennyttige Boligselskab
· Wonderful Copenhagen, repræsentantskabet


Medlem af kommunalbestyrelsen
Ole Møller Andreasen
Byskoven 20
2600 Glostrup

Tlf.: 2631 9902
E-mail: [email protected]

Medlem:
· Vælkst- og beskæftigelsesudvalget
· Folkeoplysningsudvalget
· Biografforeningen Sofarækken, bestyrelsen