Kim Valentin

KOM MED KIM VALENTIN RUNDT PÅ CHRISTIANSBORG

Arrangementet er åbent for alle, så inviter gerne nabo, venner eller en fra gaden med til en hyggelig aften i selskab med Kim Valentin og Venstre Glostrup.
Besøget på Christiansborg foregår den 6 november. kl. 18:00 til 20:00. Men kom i god tid, da det tager nogen tid at komme igennem sikkerhedskontrollen. Tilmelding er nødvendig.

Kim Valentin vil vise rundt på Christiansborg og i Venstres gruppeværelse vil han fortælle om at være ny på tinge samt om de områder han skal arbejde med.
I gruppeværelset, vil der blive serveret en sandwich og en vand. Samlet pris 75 kr.

Tilmelding senest torsdag den 31. oktober på mail til Ole Møller Andreasen på [email protected] Husk antal og navne på dem I tilmelder.
Betaling for spisning sker til konto: 5470 1101637, eller MobilePay: 26319902. Husk navn og antal.

Deltagerantallet er begrænset til 50 personer, så tilmeld dig hurtigt, hvis du vil være sikker.

Kulturnat

POLITISK SLUDREHJØRNE
Til Glostrup Kulturnat den 26. oktober 2019 byder Venstre i Glostrup op til dans med førsteklasses underholdning i form af glad jazz i kælderen under Glostrup Bibliotek med gruppen Tin Roof jazzband.

Venstre kan dog ikke kun levere underholdning, men også formidle holdninger i form af liberal politik.
I forbindelse med arrangementet vil der derfor også være mulighed for at få sig en snak med Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer i og omkring baren.

Således kan musik og politik doseres i et godt blandingsforhold spædet op med lidt drikkelse fra baren.

Tin Roof Jazzband består af:
- Bjørn Vollbrecht, trompet & sang
- Søren Siefert, basun
- Lars Frandsen-Melau, klaver
- Filip Jendal, kontrabas
- Jan Åmand, trommer

Den første optræden under navnet TIN ROOF JAZZBAND fandt sted i København den 24. januar 1985, med Bjørn Vollbrecht og 5 andre danske jazzmusikere.

Siden har de underholdt tusindvis af glade mennesker i Danmark, på luksushoteller, i selskabslokaler, private hjem, på færger, i små ydmyge bodegaer, endda på toppen af Rundetårn!

Endvidere har de spillet meget i Sverige og spillet live i Danmarks Radio P3, og har haft flere tv-udsendelser (Kanal København)

Budgetforligspartnerne - 2019

BUDGETFORLIG I EN VANSKELIG TID
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre har i dag, den 9. oktober, indgået en aftale om budgettet i Glostrup Kommune for de kommende to år. Aftalen er indgået af 15 ud af 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Som i stort set alle kommuner er Glostrups økonomi presset af stigende udgifter, der vedrører dels den demografiske udvikling - flere børn og flere plejekrævende ældre, dels en eksplosion i udgifterne til børn og voksne med særlige udfordringer.

Budgetudkastet skal nu i høring internt i kommunen samt blandt de normale eksternt høringsberettigede.

Hele budgettet er tilgængeligt på Glostrup kommunens hjemmeside. 

Ny ledelse i Venstre - 24 september 2019

NY LEDELSE I VENSTRE

Den 24. september blev Venstres nye ledelse præsenteret:

  • Sophie Løhde, politisk ordfører, 
  • Jacob Ellemann-Jensen, formand og gruppeformand, 
  • Inger Støjberg, næstformand og 
  • Karsten Lauritzen, gruppenæstformand.

Jacob Ellemann-Jensen

JACOB ELLEMANN-JENSEN NY FORMAND FOR VENSTRE

På det ekstraordinære landsmøde i Herning den 21. september valgte Venstre ny formand og næstformand. Til næstformands-posten var der kampvalg mellem Inger Støjberg og Ellen Thrane Nørby. Inger Støjberg blev valgt med et overbevisende flertal af stemmerne.

Over 1800 delegerede og medlemmer deltog i det største lands-møde i Venstre i ti år. Støtten til den nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, var enorm, og der var fuld opbakning til hans tale, hvor han i klare vendinger sagde stop for fløjkrige og fløjkrigere.

Efter kæmpe bifald og en sky af konfetti, var der mange, som sagde tillykke til den nye formand.

Også de tre foregående V-formænd, Lars Løkke Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen og Uffe Ellemann-Jensen, sagde på videoklip tillykke.

Venstre nye formand har fordøjet lørdagens indtryk:

"Det var på alle måder overvældende og ærefrygtindgydende. Samtidig var det også højtideligt for mig; det, at jeg nu skal stå i spidsen for det parti, som hele mit liv har fyldt så meget".

"Og så oplevede jeg en vilje til at komme videre og en utrolig gejst. Det var fantastisk! Så tak til alle - jeg glæder mig utrolig meget til at løfte opgaven", siger Jakob Ellemann-Jensen."


Socialdemokratiet og Venstre indleder samarbejde i Glostrup.                    

Efter en turbulent tid for Glostrup Kommunalbestyrelse, hvor arbejdsklimaet ikke altid har været det bedste, har Socialdemokratiet og Venstre nu truffet beslutning om at skabe ro bredt over den politiske midte. På baggrund af gode og konstruktive drøftelser i forbindelse med arbejdet omkring justering af Glostrup Skole har de to partier nu indgået et konkret politisk samarbejde til gavn for hele Glostrup.

De to partier har udarbejdet et forlig om Glostrup Skole, som vi håber, at de andre partier vil være med på, men også på kommunens mange andre områder har vi nærmet os hinanden med respekt og anerkendelse for hinandens mærkesager og særlig standpunkter. Begge partier er optaget af at samle det politiske Glostrup bredt og ikke ekskludere nogen på forhånd

Borgmester John Engelhardt udtaler: ”Vi har haft nogle meget gode og konstruktive drøftelser med socialdemokratiet. Jeg håber, vi hermed åbner en ny æra i Glostrups historie, hvor vi finder bredere løsninger på alle de store og vigtige lokale spørgsmål. Jeg vil gøre mit til, at vi i resten af valgperioden får en stabil udvikling med et godt og bredt samarbejde hen over midten.”

Nogle af de store opgaver, de to partier står foran, er, at:

·        Få skabt en sund økonomi i balance ved budgetlægningen for 2020,

·        udvikle byen med et bredt forankret flertal nu og i fremtiden,

·        give skolen et boost nu, og skabe ro om skolen fremadrettet,

·        være opmærksom på at bevare velfærden til glæde for alle kommunens borgere.

I den kommende tid vil de to partier færdiggøre arbejdet med at beskrive samarbejdets form og indhold.

 


Riddere af Dannebrog

Riddere af Dannebrog. Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen i Glostrup, Leif Meyer Olsen, Ina-Maria Nielsen og borgmester John Engelhardt er tildelt Ridder af Dannebrogordenen.

Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen i Glostrup, Leif Meyer Olsen, Ina-Maria Nielsen og borgmester John Engelhardt er tildelt Ridder af Dannebrogordenen.

Overrækkelsen skete ved mødet i kommunalbestyrelsen den 13. februar 2019.

Tildeling af Ridder af Dannebrogordenen ske efter mindst 16 års arbejde i kommunalbestyrelsen. Læs mere om modtagere af danske dekoration her.


Generalforsamling

19. februar 2019

Medlemmerne indkaldes til generalforsamling tirsdag den 19. februar kl. 18.00 på Leragergaard på Vældegaardsvej 30 i Hvissinge med dagsorden ifølge vedtægterne (hent indkaldelsen og dagsorden her).

Generalforsamlingen afsluttes med spisning.

Tilmelding til spisning skal ske til [email protected] eller på tlf. 4227 2794 senest søndag den 17. februar. Vi serverer smørrebrød, en øl eller vand samt kaffe og te for 100 kr. pr. deltager. Betaling kan foretages på dagen eller via mobile pay til (4227 2794).

Venlig hilsen
Torben Martinsen
Formand for Venstre i Glostrup


Karen
John

VENSTRE I GLOSTRUP INVITERER TIL ÅBENT DEBATMØDE OM SUNDHEDSREFORMEN

Tirsdag den 5. februar, kl. 19:00
Glostrup Fritidscenter
Christiansvej 2
2600 Glostrup

Er du nysgerrig på indholdet i regeringens udspil omkring sundheds-reformen, eller vil du vide, hvad det betyder for dig? 

Så kom til Venstres debatarrangement, hvor Venstres gruppeformand Karen Ellemann sammen med Borgmester John Engelhardt og Ballerup/Glostrup-kredsens folketingskandidat Kim Valentin vil drøfte indholdet og svare på spørgsmål. 

Arrangementet er åbent for alle.


Kim Vallentin, Folketingskandidat for Venstre i Glostrup og Ballerup

10. oktober 2018
KIM VALENTIN VALGT SOM FOLKETINGSKANDIDAT I GLOSTRUP-BALLERUP KREDSEN

I Glostrup Fritidscenter blev Kim Valentin i aftes opstillet og valgt som folketingskandidat for Glostrup-Ballerup Kredsen.  Efter en spændende og levende kandidattale med mange efterfølgende spørgsmål, blev Kim Valentin enstemmig valgt til at repræsentere kredsen til det kommende folketingsvalg.

Kim Valentin (født 19. marts 1963) var borgmester i Gribskov Kommune i 2014-17, og er i dag 2. viceborgmester. 
Kim Valentin er uddannet Cand.Polit., og administrerende direktør i Finanshuset Fredensborg. Desuden er Kim Valentin:
•   Landsformand for Liberalt Oplysningsforbund (LOF)
•   Medlem af Trygfonden
•   Kasserer i Dansk Skiforbund
•   Bestyrelsesmedlem i støttefonden for Boldklubben B1903


GRATIS MEDLEMSKAB I VENSTRE I 2018
Meld dig ind og styrk det borgerlige flertal i Glostrup og hjælp til med at ændre det røde flertal i Glostrups kommunalbestyrelse til et blåt flertal.
Skriv til [email protected] (formand for Venstre i Glostrup). Eller www.venstre.dk/medlem.


Det tavse røde flertal!

På det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde den 22. august regnede det med spørgsmål til det røde flertal i kommunalbestyrel- sen.


Hvorfor er det nødvendigt at ændre en Styrelsesvedtægt som i februar blev enstemmigt vedtaget?

Men Venstre og Dansk Folkepartis mange spørgsmål blev kun sporadisk besvaret, så tilhørerne gik uforrettet hjem.

Direkte spørgsmål til fx Palle Laustrup, SF og Lars Højmark, S forblev ubesvarede, da de ikke bad om ordet, selv om de blev opfordret. Mange andre henviste blot til det nye flertals forslag til ændring af Styrelsesvedtægten. Under forslagets 1. behandling den 15. august var det næsten samme historie – blot blev slet ingen spørgsmål besvaret, og der var ingen kommentarer.

Torben Jensen, S udtalte den 19. juni til Altinget, at gruppen også vil se nærmere på, om der skal ændres i udvalgsstrukturen – altså hvilke områder de forskellige udvalg dækker, og hvem der sidder på hvilke poster. Allerede dagen efter trak han sine udtalelser tilbage, at han ikke har formuleret sig korrekt - gruppen vil ikke ændre på udvalgsstrukturen. "Vi fortsætter med den udvalgsstruktur, som der er nu, og har ingen intentioner om at ændre denne," skriver han i en mail.

Palle Laustrup, SF har den 10. august udtalt til Nyhedsmagasinet Danske kommuner, at formålet med ændringerne er at holde Venstre og Dansk Folkeparti udenfor indflydelse. Efter artiklen blev offentliggjort, har Palle Laustrup trukket sine udtalelser tilbage og udtalt, at der ikke er planer om at fjerne nogen fra nogen poster.

Torben Jensen og Palle Laustrup blev banket på plads - de var for ærlige.

For nu har det røde flertal gennemtvunget en ændring af Styrel- sesvedtægten, så de selv kan sætte sig på alle formands- og næstformandsposterne i de nu 6 stående udvalg (før var der kun 5).

Sagen vil nu blive forelagt Tilsynet med Kommunerne, der vil blive bedt om at undersøge, hvorvidt det juridiske grundlag for ændringerne er i orden.

Med venlig hilsen

Torben Martinsen
Formand Venstre i Glostrup

Ejbyholm 20
2600 Glostrup
Tlf.: 4227 2794

Vi gør visioner til virkelighed


GRUNDLOVSMØDET 2018 I GLOSTRUPS GAMLE PRÆSTEGAARD

Klik her og læs grundlovstaler af: 
Karen Ellemman, MF og gruppeformand for Venstre
John Engelhardt, borgmester (V)

Grundlovsmøde 2018 i Glostrup gamle Præstegaard

Kommunalbestyrelsesmedlem udtræder af Venstres gruppe i Glostrup
28. maj 2018

Det er med beklagelse at vi må meddele, at kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Lars Thomsen d.d. er udtrådt af Venstres gruppe. Såfremt Lars Thomsen ønsker at fortsætte som løsgænger i Kommunalbestyrelsen eller indmelder sig i et andet parti er det ifølge Venstres vedtægter ensbetydende med tab af medlemskab af partiet.

Lars Thomsen har meddelt Venstre i Glostrup, at han ikke længere bakker op om gruppens politiske linje på væsentlige punkter, som han i øvrigt selv gik til valg på.

 De øvrige gruppemedlemmer i Kommunalbestyrelsen valgte derefter enstemmigt at bringe Lars Thomsens medlemskab af Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen til ophør. Dette skete i h.t. Venstres vedtægter §49 stk. 8. Venstres bestyrelse i Glostrup har drøftet situation og bakker beslutningen enstemmigt op.


glostrup skole styrket

2. MAJ 2018

Glostrup Skole: En lærende skole, der samler byen

Visionen for Glostrup Skole ser på alle måder ud til at være et godt fundament til at skabe bedre læring og trivsel.
Kommunalbestyrelsen tog den 2. maj 2018 visionen til efterretning. Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Piet Papageorge, Venstre, udtrykte i denne forbindelse stor tilfredshed med resultatet: "Det giver os noget at stå sammen om."
Visionen er således første skridt på vejen til en skole med bedre læring og trivsel. Det er samtidig også et skridt på vejen til et af Venstres valgløfter: Glostrup skal være blandt de 10 kommuner i Danmark med de højeste gennemsnitlige karakterer til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse.
Arbejdet med visionen blev indledt sidste efterår med en visionsdag på Kopenhagen Fur, hvor mere end 300 elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere, skolebestyrelse og politikere diskuterede Glostrup Skole. Siden har Glostrup Skole arbejdet videre med disse input, og den 4. april godkendte skolebestyrelsen visionen.
Visionens overskrift er: Glostrup Skole - en lærende skole, der samler byen.


GLOSTRUP STYRKER PLEJEN AF DEMENSPATIENTER

11. april 2018

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. april at sætte ressourcer af til ekstra personale til demensområdet i form af:

  • 3 SOSU-assistenter
  • 1 demenskonsulent
  • 1 demenssygeplejerske

Den bedre bemanding forventes at kunne træde gradvist i kraft fra den 1. juni 2018.

Finansieringen kommer fra den statslige pulje på 500 mio. kr. til bedre bemanding af plejehjem, plejecentre, og friplejehjem. Puljen fordeles efter nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Glostrups andel af disse midler i 2018 udgør 2.004.00 kr. Venstre anbefalede, at alle midler bliver anvendt til at styrke plejen af demenspatienter i kommunen.

Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 til kommunerne via en statslig pulje som et direkte tilskud på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår puljen til bloktilskuddet.


tak for din stemme

Borgmester John Engelhardt

Venstre siger tak for 3.438 stemmer til kommunalvalget i Glostrup den 21. november 2017.

Det svarer til 30,3% af de afgivne stemmer i Glostrup kommune og en fremgang på 1,6% i forhold til valget i 2013. Vi er glade over den markante opbakning vi har fået, og stolte over at Venstre har haft en fremgang siden sidste valg, tak.

Ved konstitueringen den 6. december 2017 blev John Engelhardt genvalgt som borgmester. Venstres øvrige medlemmer i den nyvalgte kommunalbestyrelse er Lars Thomsen, Leif Meyer Olsen, Piet Papageorge, Marlene Frandsen, Ina-Maria Nielsen og Sophie Brohus. Vi glæder os over at fortsætte som borgmesterparti og til at fortsætte den positive udvikling i kommunen, som vi har stået i spidsen for de sidste 8 år.

Vi glæder os til samarbejdet med byens borgere, virksomheder og den samlede kommunalbestyrelse.

Venlig hilsen
John Engelhard
borgmester


valgprogram kV17


Tid til forandring i albertslund

Venstre i Albertslund har sammenlignet Albertslund og Glostrup kommuner og skriver i en flyer:

Jeg mener, at fornuften skal tilbage i de politiske beslutninger, og at hverdagen skal prioriteres højest.

Med klar politisk ledelse skal udviklingen vendes, så vi kan skabe en bedre hverdag for alle i Albertslund.

Når det kan lade sig gøre hos vores naboer i Glostrup, så kan det naturligvis også lade sig gøre for os, her i Albertslund.

Brian Palmund
Borgmesterkandidat

Til nedenstående sammenligning kan vi tilføje skatteprocenterne i 2017: Glostrup 23,6 og Albertslund 25,6.

Albertslund-Glostrup sammenligning
Glostrup parkstafet

- en sund by i bevægelse                         Se video

Glostrup Parkstafet - en sund by i bevægelse

STÆRKT HOLD TIL KOMMUNALVALGET 

April 2017
Venstre i Glostrup har den 18. april afholdt opstillingsmøde og valgt 18 kandidater til kommunalvalget den 21. november 2017.

Venstres kandidater: Borgmester- og spidskandidat John Engelhardt, Lars Thomsen, Leif Meyer Olsen, Piet Papageorge, Marlene Frandsen, Ina-Maria Nielsen, Allan Larsen, Torben Martinsen, Eva Nørgaard Wojtala, Preben Thorvig, Camilla Bistrup Hestbæk, Imad Daher, Jens Hoff, Ole Møller-Andreasen, Hans Sørensen, Bent Henriksen, Anker J. Jacobsen, Jens Meyer Olsen
Venstres 18 kandidater til kommunalvalget er borgmester- og spidskandidat John Engelhardt, Lars Thomsen, Leif Meyer Olsen, Piet Papageorge, Marlene Frandsen, Ina-Maria Nielsen, Allan Larsen, Torben Martinsen, Eva Nørgaard Wojtala, Preben Thorvig, Camilla Bistrup Hestbæk, Imad Daher, Jens Hoff, Ole Møller-Andreasen, Hans Sørensen, Bent Henriksen, Anker J. Jacobsen, Jens Meyer Olsen.

Det er et stærkt hold med meget bredde, der er repræsentanter fra alle bydele i Glostrup. Det er indtil nu det største hold Venstre stiller med til et kommunalvalg. Jeg er glad for, at så mange stiller op og vil være med til at gøre en indsats for borgerne og Glostrup Kommune, siger Peter Molnit, der er formand for Venstre i Glostrup.

Bestyrelsen er bemyndiget til at supplere listen med yderligere kandidater, der måtte melde sig.– Vi kan efter reglerne stille med op til 23 kandidater på Venstres liste oplyser Peter Molnit.
Venstre bruger opstillingsformen partiliste. Det betyder, at det formentlig vil være de øverste på listen, der bliver valgt. Her er der blandt de øverste seks opstillet fem nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen. Når man som Venstre har en borgmester på listen, er der dog en chance for at sprænge listen, så en af de lavere kandidater bliver valgt.

Det er et hold arbejde, men de forskellige vil have forskellige roller. Alle 18 laver en samlet valgstrategi, så alle 18 står bag det, Venstre melder ud, siger Peter Molnit.Øverst på listen står selvfølgelig borgmester John Engelhardt. Han er glad for det hold, han skal kæmpe sammen med.

Jeg synes det er et flot hold. Det er en skøn blanding af gamle garvede kræfter og nye, som kan bidrage med nye input. Det er for eksempel et par tidligere formænd for boligselskaber, det er en god ballast at have i det politiske arbejde. Der er masser af samarbejde mellem boligselskaber og kommuner, siger han.

Lav skat og bymidte
I nær fremtid samles kandidaterne for at diskutere nye tiltag og mærkesager, som Venstre vil arbejde for i den kommende valgperiode. Borgmesteren kan dog godt fortælle lidt om, hvilke sager, der vil være fokus på.– Venstre vil i valgkampen lægge vægt på, at videreføre de mange planer om en forstærket bymidte, udbygning af daginstitutioner, renovering af skoler m.v. Samtidigt med at vi fortsat skal have en god service, en sund økonomi og en af landets laveste skatteniveauer, siger John Engelhardt.