BUDGETTET FOR 2021 ER VEDTAGET I GLOSTRUP

Oplagt 17. oktober 2020

Selvom der sidste år blev indgået et 2-årigt budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre, så har det alligevel været nødvendigt at foretage nogle mindre korrektioner. Dette er gjort uden at røre ved tidligere budgetbeslutninger, uden skattestigninger og med en kassebeholdning i balance.
Hovedårsagerne til ændringerne har været:

• Stigende udgifter til førtidspensionister og dagpenge (som følge af Covid-19).

• Nye ferieforpligtigelser.

• Et fornyet behov for opdateret IT (som følge af Covid-19).

• Stigning i omkostningerne på specialområdet over hele landet. 

• Et konkursramt projekt Digevang.

• Samt den demografiske udvikling.

Herudover er der i 2021 afsat ekstra midler til:

• Udskiftning af Chromebooks til 3-9 klasse på Glostrup Skole, hvilket er altafgørende for at følge den teknologiske trend, og samtidigt drage fordel af det uendelige potentiale, der er i brugen af undervisning på nettet. Dette ruster børnene ift. den virtuelle undervisning, der nok aldrig kommer til at stå i stedet for den virkelige, men som til tider kan være en nødvendighed. 

• Udskiftning af stålfitrene i svømmehallen, med henblik på at sikre fortsat drift af svømmehallen, som på mange måder er en central del af Glostrups idræts-, fritids- og kulturtilbud. 

• Bevilliget ekstraordinære 600.000 til de udskudte lejrskoler, der ramte Glostrup Skoles femte og ottende klasser i foråret. 

• Og så er der bevilliget en pulje til borgerdrevne forslag, til at hjælpe helt almindelige borgere, der ikke kender en kommunalpolitiker, så de også kan få deres forslag til afstemning i salen.

Med det nye budget vil:

• At Glostrup Skole fortsat prioriteres højt med renovering og kapacitetsudvikling for i alt 60 mio. kroner, en profilskole på afdeling Vestervang, lokale råd, samt et loft på 22 elever for alle nye 0. klasser.

• Sikre Bykernens fortsatte udvikling hen imod en moderne og attraktiv by fyldt med liv og udnyttelse af alle letbanens potentialer.

• Sikre to nye daginstitutioner, hvoraf den ene er i fuld gang med projektering ved Eriksvej, og den anden er på tegnebrættet.


NY GRUPPEFORMAND I VENSTRE GLOSTRUP

Mandag den 28. september meddelte Leif Meyer Olsen Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer, at han efter mere end 10 år som gruppeformand i Venstre vil give stafetten videre til nye og yngre kræfter. Piet Papageorge, blev enstemmigt valgt blandt Venstres seks kommunalbestyrelsesmedlemmer, og har dermed overtaget hvervet som Venstres gruppeformand.

Borgmester John Engelhardt udtaler i samme forbindelse: ”Jeg vil gerne rette en stor personlig tak til Leif, der særligt igennem de sidste mere end 10 år har stået last og brast ved min og hele partiets side, som gruppeformand. Leif er på mange måder kreatøren bag vores budgetlægningsværktøj, venstres interne møder, kommunalbestyrelsens mødekalender og meget andet, som vi tager helt for givet i dag. Han har i den grad været en utrættelig drivkraft internt i partiet og eksternt for kommunen. Om nogen har Leif udstået sin ”værnepligt”, og jeg under ham den mere fritid til kone, børn og børnebørn, om end jeg ikke er i tvivl om, at han fortsat vil være et stort aktiv for Glostrup Kommune.

”Denne ændring betyder på ingen måde, at Leif trapper sit politiske virke ned og han har allerede meddelt, at han også vil være at finde på stemmesedlen til kommunalvalget næste år.”

At være gruppeformand er et ærefuldt erhverv, og der er ingen tvivl om, at Leifs sko bliver meget svære at fylde ud. På mange måder har han været en mentor for mig som ung i kommunalbestyrelsen. Jeg glæder mig dog over, at en enstemmig gruppe har peget på mig, og at mine 7 års erfaring fra kommunalpolitik og som udvalgsformand skal sættes i spil som gruppeformand” udtaler Piet Papageorge. 

Betydningen af omrokeringen er, at det nu vil være borgmester John Engelhardt og ny gruppeformand Piet Papageorge, der generelt tegner Venstre udadtil. I den forbindelse inviterer Piet alle interesserede til en uforpligtende snak.

Kontakt:
[email protected] 2878 1234

[email protected] 24341967


GENVALGT SOM FOLKETINGS-

KANDIDAT

På opstillingsmødet i Glostrup Fritidscenter blev Kim Valentin, MF genvalgt som Ballerup-kredsens folketingskandidat.

På mødet fortalte Kim Valentin meget levende om de politiske forhold på Christiansborg samt sine egne sagsområder.

Kim Valentin sagde bl.a.

”Jeg ser frem til samarbejdet. Det bliver et travlt efterår i Folketinget med en svær finanslov og en klimaplan samt tidlig-pension aftale og politireform. Mit nye erhvervsskatteordførerskab vil tage mig ind i forhandlingerne mange steder og jeg for travlt med at sikre danske virksomheder at erhvervsskatterne ikke bare sættes op. Det handler om at sikre nye arbejdspladser i en grøn dagsorden, nærvær i velfærden med mennesket i centrum - og at vi fastholder en stram og konsekvent udlændingepolitik med fokus på nultolerance overfor eksempelvis dominansvold og vanvidskørsel mv. men også anerkendelse af de gode eksempler i integrationsarbejdet.”

Efter valget af Kim Valentin orienterede borgmester John Engelhardt om situationen i Glostrup med bl.a. Corona og det netop indgåede budgetforlig med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Kim Valentin blev valgt til Folketinget ved sidste folketingsvalg. Han er bl.a. Erhvervsskatteordfører, Biblioteksordfører og Folkeoplysningsordfører. Desuden sidder han i 7 udvalg: Kulturudvalget, Europaudvalget, Boligudvalget, Skatteudvalget, Indfødsretsudvalget, Udvalget vedrørende Det Etiske Råd og Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse.

Ballerup-kredsen består af Glostrup Vælgerforening og Ballerup Vælgerforening.


BUDGETFORLIG I GLOSTRUP KOMMUNE

2021 

Glostrup er stadig blandt de 10 kommuner med lavest personskat.

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti indgik sidste år en 2-årig budgetaftale for 2020 og 2021. Partierne er nu enige om de justeringer, det er nødvendigt at gennemføre. Corona-krise, stigende udgifter til førtidspensioner, dagpenge, nye ferieforpligtelser og større nødvendige investeringer i IT systemer og vedligehold er blot nogle af de udfordringer, som skal løses her og nu.

Som i stort set alle kommuner er Glostrups økonomi fortsat presset af stærkt stigende udgifter, der vedrører dels den demografisk udvikling – flere børn og flere plejekrævende ældre - samt udgifter til børn og voksne med særlige udfordringer. 

Forligspartierne har fortsat fokus på de store velfærdsopgaver i de kommende år. Vi skal bygge nye daginstitutioner, renovere og tilbygge til skolerne og udvide antallet af plejehjems- og rehabiliteringspladser for vores ældre. Dertil kommer at vi stadig skal udvikle vores by og sikre, at vi også om mange år er et bæredygtigt lokalsamfund og have fokus på den kommunale del af klimaudfordringerne.

Der er heldigvis i det stramme budget også fundet plads til nogle positive lokale tiltag, f.eks. erstatningslejrskoleophold på Glostrup skole og nye nyttehaver som erstatning for nyttehaver, der bliver nedlagt på området, hvor der skal bygges en ny daginstitution.

Vi præsenterer et budget i økonomisk balance og opfylder de opstillede krav i vores økonomiske politik. Skatterne ændres ikke.

Budgetudkastet skal nu i høring internt i kommunen samt blandt de eksterne høringsberettigede.


VENSTRE 150 ÅR

I dag er det 150 år siden, Venstre blev stiftet. Kan man fortælle 150 års danmarkshistorie på 105 sekunder?


GODE KOMMUNALE PRIORITERINGER HJÆLPER ØKONOMIEN

Coronakrisen har sat pres på vores økonomi. Fra Christiansborg har vi ophævet anlægsloftet for 2020, der giver kommunerne mulighed for at investere og fremrykke investeringer i infrastrukturen og andre samfundsnyttige formål. Jeg glæder mig over, at kommunalbestyrelsen i Glostrup følger op med initiativer til at understøtte kommunens økonomi og erhvervsliv.

Der er al mulig grund til at rose kommunens beslutning om 18 mio. kr. i direkte fremrykninger, 3 mio. til renovering af institutioner foruden øgede grønne miljøinvesteringer for cirka 6 mio. kr. Hvis vi tænker smart, bruger vi situationen til at opruste samfundet forskellige relevante steder, imens vi bevæger os mod lysere økonomiske tider.

Jeg glæder jeg mig over at være borger i et så velfungerende og konstruktivt samfund som det danske. Det er ikke sikkert, vi har set det værste af den økonomiske krise endnu, men i fællesskab er jeg overbevist om, at vi kommer styrket ud på den anden side.

Af Kim Valentin (V), folketingsmedlem valgt i Ballerup-Glostrupkredsen.

BORGMESTER 

JOHN ENGELHARDTS GRUNDLOVSTALE


Grundloven og krisen


Lad mig sige det, som det er: Jeg er stor fan af Grundloven! Selv om den basalt set er helt tilbage fra 1849, er det en fabelagtig god samling retningslinjer for opbygning af samfundet og demokratiet, hvor der samtidig både er taget hensyn til den enkeltes rettigheder og pligter og sikret, at fællesskabet har gode vilkår. Det er basale, grundlæggende sten at træde på, når man er dansker. 

Og det er i krisetider, hvor ingen har været før, at samfundet – strukturer og borgere – skal vise, at vi er en nation med en fælles identitet. Og det har vi vist i disse pandemi-tider!

Landets kommuner har vist, at vi kan få en svær verden til at fungere på rekordtid. Når regering og Folketing lukker Danmark ned fra den ene dag til den anden, kan kommunerne og andre offentlige institutioner stadig få vitale dele af det danske velfærdssystem til at fungere. Vi har taget os ekstra af mange af de svageste borgere og gjort et stort arbejde på mange niveauer for at afbøde de allerværste virkninger af den forbandede sygdom. En dybfølt tak til alle, der har bidraget til fællesskabet.

I Glostrup har vi mærket sygdommen mere end de fleste andre steder. Vi er den kommune i landet med det højeste samlede antal registrerede smittede i forhold til størrelse. Vi har bl.a. haft den ubudne gæst på besøg på 2 ud af 3 ældrecentre Takket være en flot indsats fra kommunens medarbejdere, hvor personalegrupper har hjulpet hinanden på tværs af faggrænser, lykkedes det relativt hurtigt at inddæmme smitten og vi har nu ikke haft smitten indenfor i mange uger. 

Vi danskere har igennem denne krise opført os som danskere! Vi har opført os som grundloven foreskriver. Vores offentlige system har grundlæggende fungeret, vi har fx fulgt grundlovens bestemmelser om undervisning af vores børn, om lovenes ukrænkelighed, om at beskytte de svageste i samfundet og om at holde hånden under dem, der ikke har kunne forsørge sig selv. 

Og hvis vi kigger uden for landets grænser, kan vi konstatere, at vi indtil nu har gjort det bedre end de fleste andre nationer. Ikke at alt har været perfekt, men det er måske også for meget forlangt i den nuværende situation. Vores grundlov har været med til at forme os som nation. Både kulturelt og strukturelt. Og dermed har grundloven haft en del af betydningen for, at Danmark indtil nu er kommet relativt helskindet igennem krisen.

I Glostrup er vi nu ved langsomt at åbne samfundet op igen. De private arbejdspladser, detailhandlen, dagtilbud, skolerne og meget andet er på vej tilbage i omdrejninger. Men sygdommen er ikke væk. Al ting er ikke bare som før. Så husk at dine frihedsrettigheder er begrænset af andre menneskers ligeså vigtige rettigheder. Hold afstand og tag hensyn. 

Jeg håber, at vi fremadrettet kan lære af krisen. Kan vi arbejde smartere og mere klimavenligt? Kan nogle børn have glæde af ekstra undervisning via nettet? Kan vi handle ind nemmere? Kan bedre hygiejne mindske andre sygdomme og sygefravær? Mulighederne er der!

I mine øjne er styrken af et demokrati samfundets evne til sammenhængskraft og til at sikre, at vi tager hånd om dem, der af mange årsager, ikke er i stand til at tage vare på sig selv. I disse tider har vi desværre oplevet, at flere har fået behov for hjælp, og her har vi alle fået en helt særlig opgave, som vi skal være opmærksomme på i den kommende tid. Alt fra genetablering af sociale kontakter for ældre og ensomme til ekstra matematiktimer til børn, der har haft det svært med fjernundervisning i skolen. 

Jeg vil ønske alle en god grundlovsdag.


NY KREDSFORMAND FOR BALLERUP OG GLOSTRUP KREDSEN - GERT JENSEN

Gert er 55 år og har to voksne børn. Han er opvokset i Glostrup, og boet der næsten hele sit liv. 

Her har han spillet fodbold og været træner, leder og organisator for den lokale klub. 

Privat bruges fritiden på at hjælpe andre mennesker i samfundet. Er derfor aktiv i forskellige foreningsbestyrelser som Familierum.dk, Landsforeningen for Autisme og Frederikssundsmotorven. Øvrige fritidsinteresser er crossfit, løb og cykling.

Gert er som kredsformand også medlem Venstres bestyrelse i Glostrup, regionsbestyrelsen og en række udvalg for Venstre hovedorganisation. Han brænder for at forbedre det sociale område for den udsatte gruppe, der har det svært - ældre og handicapområdet. 

For et styrket Erhverv og Kultur er også vigtige områder som der skal arbejdes på. 

Herudover bruges en del af fritiden, som vikar indenfor psykiatrien for at få bedre kendskab til regionsarbejdet.

Gert er oprindeligt udlært som kleinsmed og automatikmekaniker, men arbejder som selvstændig konsulent. 

Har læst HF og uddannet som kognitiv coach og læser i dag psykologi.


FORLIG OM STØTTE TIL ERHVERVSLIV, UDSATTE BORGERE OG MINDRE CO2 I GLOSTRUP

Normalt er et parti som Venstre ganske forbeholdne over for at bruge løs af pengekassen til offentlige investeringer. Men intet er som bekendt normalt i disse tider, hvor coronavirussets indtog i det danske samfund har lagt en låg på byggeaktiviteten.

Men for at understøtte erhvervslivet i Glostrup har Venstre derfor indgået en aftale om øgede anlægsinvesteringer i 2020 på ca. 18 mio. kr. med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Borgmester John Engelhardt (V) udtaler:

”Det er vigtigt at vi nu alle bakker op om erhvervslivet og sikrer virksomheder overlevelse og sikrer, at så få som muligt bliver ledige i denne krisetid. Jeg er godt klar over, at de samlede anlægsinvesteringer er i overkanten i forhold til vores matematisk udregnede andel af den samlede pulje. Vi har dog i mange år ligget med et meget lavt anlægsniveau, så jeg tænker det er vores tur nu. Samlet set over årene er der stadig balance i kommunens økonomi om end vi vil se forskydninger mellem årene. Vi er glade for at kunne fremrykke investeringer til glæde for byens skolebørn, at istandsættelse af tilbud til udsatte borgere sker tidligere og at vi reducerer CO2-udslip i kommunen”.

Derudover vil forligskredsen i de kommende uger drøfte yderligere muligheder for grønne investeringer, der både vil give mindre CO2 udslip og forbedre kommunens økonomi på den lange bane.


VENSTRE GENERAL-

FORSAMLING

I GLOSTRUP

Venstre i Glostrup afholdt i dag generalforsamling i Ejby Friluftcenter.

Den nye bestyrelse består af: Jens Hoff, Maja Luchaü, Hans Sørensen, Bjarne Johansson, Svend Kjems Hove, Ole Møller Andreasen, Gert Jensen, Torben Jensen og Torben Martinsen (formand).

Til Kredsbestyrelsen blev Anker Jacobsen, Ole Møller Andreasen, Torben Martinsen og Gert Jensen (formand) valgt.

Ny regionsrepræsenant blev Torben Jensen.

Udenfor generalforsamlingen orienterede Kim Valentin om den seneste udvikling på Christiansborg og borgmester John Engelhardt orienterede om udviklingen i Glostrup.


TILLYKKE MED VALGET

KIM VALENTIN

Kim Valentin

Kim Valentin fik 2.463 stemmer til TrygFondens repræsentantskab i Region Hovedstaden.

70 kandidater var opstillet til de 21 pladser. Kim Valentin kom ind på en flot 3. plads.

Det nye repræsentantskab sidder nu i 5 år indtil næste valg.

Tryg har i øvrigt oplyst, at der har været en rekord stor interesse og stemmeafgivning til dette valg


JOHN ENGELHARDT

10 Års jubilæum som borgmester i Glostrup


John Engelhardt et endnu bedre Glostrup

ET ENDNU BEDRE GLOSTRUP

Venstre i Glostrup har i disse dage været rundt med en ny brochure til næsten alle tilgængelige postkasser i Glostrup.

Borgmester John Engelhardt har været borgmester siden 2010 og har gennem sit lederskab sikret, at de fleste sager i kommunalbestyrelsen bliver afgjort i bred enighed.

Venstre arbejder hver dag for at skabe resultater for et endnu bedre Glostrup.

Miljø og Byudvikling:                                                                                  

 • 40% af Glostrup er grønne arealer - og sådan skal det fortsat være
 • Øget fokus på reduktion af CO2-udledning bl.a. gennem øget genbrug, mere fjernvarme og elbiler
 • Klimatilpasning indarbejdes i alle nye planer for byudvikling
 • Skybrudssikring i hele kommunen
 • Bymidten skal omdannes til et endnu mere spændende centrum for Glostrup
 • Blandede boligformer ses som en styrke

Skole:                                                                                                        

 • Politisk aftale om justering af Glostrup Skole
 • Maks. 22 elever i klasserne startende fra 0.-klasserne
 • Udbygning af Ejbyskolen til at have 6. klasse
 • Styrkelse af linjerne i udskolingen, herunder ved etablering af talentklasse og erhvervsskolerettet linje

Sund økonomi:  

 • Glostrup har en sund økonomi, men ligesom hos flertallet af kommuner i Danmark er den under pres pga. stigende udgifter til det specialiserede socialområde
 • Personskatten er med 23,6% den 7. laveste i Danmark


John Engelhardt nytårskur

NYTÅRSKUR HOS VENSTRE I GLOSTRUP

Borgmester John Engelhardts 10-års jubilæum som borgmester, blev centrum på dagens nytårskur.

Kuren blev afholdt i Glostrup Hallen, hvor en ny video om borgmester John Engelhardt blev præsenteret.

John Engelhardt har været medlem af Glostrup kommunalbestyrelse i mere end 25 år og altså nu 10 år som borgmester.

Borgmesterposten fik han i 2009 med kun 3 Venstremandater. I 2013 fik Venstre 7 mandater i kommunalbestyrelsen og kunne med Dansk Folkeparti danne et borgerligt flertal. Ved sidste kommunalvalg i 2017 gik Venstre igen frem til over 30% af stemmerne, og der var igen borgerligt flertal. Men beklageligvis var der efter valget uorden i den borgerlige lejr. Nyvalgt Dan Kornbeck Christiansen, Det Konservative Folkeparti og Venstres Lars Thomsen valgte at danne et alternativt flertal med Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet Kompagniskabet holdt imidlertid kun et år. Det er siden lykkedes John Engelhardt at danne et nyt flertal med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Et to-årigt budgetforlig har nu rettet op på økonomien, så den igen er i balance.

Venstres folketingsand, Kim Valentin berettede om den politiske situation på Christiansborg og sine første 6 måneder som medlem af Folketinget.


Kim Valentin

KOM MED KIM VALENTIN RUNDT PÅ CHRISTIANSBORG

Arrangementet er åbent for alle, så inviter gerne nabo, venner eller en fra gaden med til en hyggelig aften i selskab med Kim Valentin og Venstre Glostrup.
Besøget på Christiansborg foregår den 6 november. kl. 18:00 til 20:00. Men kom i god tid, da det tager nogen tid at komme igennem sikkerhedskontrollen. Tilmelding er nødvendig.

Kim Valentin vil vise rundt på Christiansborg og i Venstres gruppeværelse vil han fortælle om at være ny på tinge samt om de områder han skal arbejde med.
I gruppeværelset, vil der blive serveret en sandwich og en vand. Samlet pris 75 kr.

Tilmelding senest torsdag den 31. oktober på mail til Ole Møller Andreasen på [email protected] Husk antal og navne på dem I tilmelder.
Betaling for spisning sker til konto: 5470 1101637, eller MobilePay: 26319902. Husk navn og antal.

Deltagerantallet er begrænset til 50 personer, så tilmeld dig hurtigt, hvis du vil være sikker.

Kulturnat

POLITISK SLUDREHJØRNE
Til Glostrup Kulturnat den 26. oktober 2019 byder Venstre i Glostrup op til dans med førsteklasses underholdning i form af glad jazz i kælderen under Glostrup Bibliotek med gruppen Tin Roof jazzband.

Venstre kan dog ikke kun levere underholdning, men også formidle holdninger i form af liberal politik.
I forbindelse med arrangementet vil der derfor også være mulighed for at få sig en snak med Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer i og omkring baren.

Således kan musik og politik doseres i et godt blandingsforhold spædet op med lidt drikkelse fra baren.

Tin Roof Jazzband består af:
- Bjørn Vollbrecht, trompet & sang
- Søren Siefert, basun
- Lars Frandsen-Melau, klaver
- Filip Jendal, kontrabas
- Jan Åmand, trommer

Den første optræden under navnet TIN ROOF JAZZBAND fandt sted i København den 24. januar 1985, med Bjørn Vollbrecht og 5 andre danske jazzmusikere.

Siden har de underholdt tusindvis af glade mennesker i Danmark, på luksushoteller, i selskabslokaler, private hjem, på færger, i små ydmyge bodegaer, endda på toppen af Rundetårn!

Endvidere har de spillet meget i Sverige og spillet live i Danmarks Radio P3, og har haft flere tv-udsendelser (Kanal København)

Budgetforligspartnerne - 2019

BUDGETFORLIG I EN VANSKELIG TID
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre har i dag, den 9. oktober, indgået en aftale om budgettet i Glostrup Kommune for de kommende to år. Aftalen er indgået af 15 ud af 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Som i stort set alle kommuner er Glostrups økonomi presset af stigende udgifter, der vedrører dels den demografiske udvikling - flere børn og flere plejekrævende ældre, dels en eksplosion i udgifterne til børn og voksne med særlige udfordringer.

Budgetudkastet skal nu i høring internt i kommunen samt blandt de normale eksternt høringsberettigede.

Hele budgettet er tilgængeligt på Glostrup kommunens hjemmeside. 

Ny ledelse i Venstre - 24 september 2019

NY LEDELSE I VENSTRE

Den 24. september blev Venstres nye ledelse præsenteret:

 • Sophie Løhde, politisk ordfører, 
 • Jacob Ellemann-Jensen, formand og gruppeformand, 
 • Inger Støjberg, næstformand og 
 • Karsten Lauritzen, gruppenæstformand.

Jacob Ellemann-Jensen

JACOB ELLEMANN-JENSEN NY FORMAND FOR VENSTRE

På det ekstraordinære landsmøde i Herning den 21. september valgte Venstre ny formand og næstformand. Til næstformands-posten var der kampvalg mellem Inger Støjberg og Ellen Thrane Nørby. Inger Støjberg blev valgt med et overbevisende flertal af stemmerne.

Over 1800 delegerede og medlemmer deltog i det største lands-møde i Venstre i ti år. Støtten til den nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, var enorm, og der var fuld opbakning til hans tale, hvor han i klare vendinger sagde stop for fløjkrige og fløjkrigere.

Efter kæmpe bifald og en sky af konfetti, var der mange, som sagde tillykke til den nye formand.

Også de tre foregående V-formænd, Lars Løkke Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen og Uffe Ellemann-Jensen, sagde på videoklip tillykke.

Venstre nye formand har fordøjet lørdagens indtryk:

"Det var på alle måder overvældende og ærefrygtindgydende. Samtidig var det også højtideligt for mig; det, at jeg nu skal stå i spidsen for det parti, som hele mit liv har fyldt så meget".

"Og så oplevede jeg en vilje til at komme videre og en utrolig gejst. Det var fantastisk! Så tak til alle - jeg glæder mig utrolig meget til at løfte opgaven", siger Jakob Ellemann-Jensen."


Socialdemokratiet og Venstre indleder samarbejde i Glostrup.                    

Efter en turbulent tid for Glostrup Kommunalbestyrelse, hvor arbejdsklimaet ikke altid har været det bedste, har Socialdemokratiet og Venstre nu truffet beslutning om at skabe ro bredt over den politiske midte. På baggrund af gode og konstruktive drøftelser i forbindelse med arbejdet omkring justering af Glostrup Skole har de to partier nu indgået et konkret politisk samarbejde til gavn for hele Glostrup.

De to partier har udarbejdet et forlig om Glostrup Skole, som vi håber, at de andre partier vil være med på, men også på kommunens mange andre områder har vi nærmet os hinanden med respekt og anerkendelse for hinandens mærkesager og særlig standpunkter. Begge partier er optaget af at samle det politiske Glostrup bredt og ikke ekskludere nogen på forhånd

Borgmester John Engelhardt udtaler: ”Vi har haft nogle meget gode og konstruktive drøftelser med socialdemokratiet. Jeg håber, vi hermed åbner en ny æra i Glostrups historie, hvor vi finder bredere løsninger på alle de store og vigtige lokale spørgsmål. Jeg vil gøre mit til, at vi i resten af valgperioden får en stabil udvikling med et godt og bredt samarbejde hen over midten.”

Nogle af de store opgaver, de to partier står foran, er, at:

·        Få skabt en sund økonomi i balance ved budgetlægningen for 2020,

·        udvikle byen med et bredt forankret flertal nu og i fremtiden,

·        give skolen et boost nu, og skabe ro om skolen fremadrettet,

·        være opmærksom på at bevare velfærden til glæde for alle kommunens borgere.

I den kommende tid vil de to partier færdiggøre arbejdet med at beskrive samarbejdets form og indhold.

 


Riddere af Dannebrog

Riddere af Dannebrog. Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen i Glostrup, Leif Meyer Olsen, Ina-Maria Nielsen og borgmester John Engelhardt er tildelt Ridder af Dannebrogordenen.

Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen i Glostrup, Leif Meyer Olsen, Ina-Maria Nielsen og borgmester John Engelhardt er tildelt Ridder af Dannebrogordenen.

Overrækkelsen skete ved mødet i kommunalbestyrelsen den 13. februar 2019.

Tildeling af Ridder af Dannebrogordenen ske efter mindst 16 års arbejde i kommunalbestyrelsen. Læs mere om modtagere af danske dekoration her.


Generalforsamling

19. februar 2019

Medlemmerne indkaldes til generalforsamling tirsdag den 19. februar kl. 18.00 på Leragergaard på Vældegaardsvej 30 i Hvissinge med dagsorden ifølge vedtægterne (hent indkaldelsen og dagsorden her).

Generalforsamlingen afsluttes med spisning.

Tilmelding til spisning skal ske til [email protected] eller på tlf. 4227 2794 senest søndag den 17. februar. Vi serverer smørrebrød, en øl eller vand samt kaffe og te for 100 kr. pr. deltager. Betaling kan foretages på dagen eller via mobile pay til (4227 2794).

Venlig hilsen
Torben Martinsen
Formand for Venstre i Glostrup


Karen
John

VENSTRE I GLOSTRUP INVITERER TIL ÅBENT DEBATMØDE OM SUNDHEDSREFORMEN

Tirsdag den 5. februar, kl. 19:00
Glostrup Fritidscenter
Christiansvej 2
2600 Glostrup

Er du nysgerrig på indholdet i regeringens udspil omkring sundheds-reformen, eller vil du vide, hvad det betyder for dig? 

Så kom til Venstres debatarrangement, hvor Venstres gruppeformand Karen Ellemann sammen med Borgmester John Engelhardt og Ballerup/Glostrup-kredsens folketingskandidat Kim Valentin vil drøfte indholdet og svare på spørgsmål. 

Arrangementet er åbent for alle.


Kim Vallentin, Folketingskandidat for Venstre i Glostrup og Ballerup

10. oktober 2018
KIM VALENTIN VALGT SOM FOLKETINGSKANDIDAT I GLOSTRUP-BALLERUP KREDSEN

I Glostrup Fritidscenter blev Kim Valentin i aftes opstillet og valgt som folketingskandidat for Glostrup-Ballerup Kredsen.  Efter en spændende og levende kandidattale med mange efterfølgende spørgsmål, blev Kim Valentin enstemmig valgt til at repræsentere kredsen til det kommende folketingsvalg.

Kim Valentin (født 19. marts 1963) var borgmester i Gribskov Kommune i 2014-17, og er i dag 2. viceborgmester. 
Kim Valentin er uddannet Cand.Polit., og administrerende direktør i Finanshuset Fredensborg. Desuden er Kim Valentin:
•   Landsformand for Liberalt Oplysningsforbund (LOF)
•   Medlem af Trygfonden
•   Kasserer i Dansk Skiforbund
•   Bestyrelsesmedlem i støttefonden for Boldklubben B1903


GRATIS MEDLEMSKAB I VENSTRE I 2018
Meld dig ind og styrk det borgerlige flertal i Glostrup og hjælp til med at ændre det røde flertal i Glostrups kommunalbestyrelse til et blåt flertal.
Skriv til [email protected] (formand for Venstre i Glostrup). Eller www.venstre.dk/medlem.


Det tavse røde flertal!

På det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde den 22. august regnede det med spørgsmål til det røde flertal i kommunalbestyrel- sen.


Hvorfor er det nødvendigt at ændre en Styrelsesvedtægt som i februar blev enstemmigt vedtaget?

Men Venstre og Dansk Folkepartis mange spørgsmål blev kun sporadisk besvaret, så tilhørerne gik uforrettet hjem.

Direkte spørgsmål til fx Palle Laustrup, SF og Lars Højmark, S forblev ubesvarede, da de ikke bad om ordet, selv om de blev opfordret. Mange andre henviste blot til det nye flertals forslag til ændring af Styrelsesvedtægten. Under forslagets 1. behandling den 15. august var det næsten samme historie – blot blev slet ingen spørgsmål besvaret, og der var ingen kommentarer.

Torben Jensen, S udtalte den 19. juni til Altinget, at gruppen også vil se nærmere på, om der skal ændres i udvalgsstrukturen – altså hvilke områder de forskellige udvalg dækker, og hvem der sidder på hvilke poster. Allerede dagen efter trak han sine udtalelser tilbage, at han ikke har formuleret sig korrekt - gruppen vil ikke ændre på udvalgsstrukturen. "Vi fortsætter med den udvalgsstruktur, som der er nu, og har ingen intentioner om at ændre denne," skriver han i en mail.

Palle Laustrup, SF har den 10. august udtalt til Nyhedsmagasinet Danske kommuner, at formålet med ændringerne er at holde Venstre og Dansk Folkeparti udenfor indflydelse. Efter artiklen blev offentliggjort, har Palle Laustrup trukket sine udtalelser tilbage og udtalt, at der ikke er planer om at fjerne nogen fra nogen poster.

Torben Jensen og Palle Laustrup blev banket på plads - de var for ærlige.

For nu har det røde flertal gennemtvunget en ændring af Styrel- sesvedtægten, så de selv kan sætte sig på alle formands- og næstformandsposterne i de nu 6 stående udvalg (før var der kun 5).

Sagen vil nu blive forelagt Tilsynet med Kommunerne, der vil blive bedt om at undersøge, hvorvidt det juridiske grundlag for ændringerne er i orden.

Med venlig hilsen

Torben Martinsen
Formand Venstre i Glostrup

Ejbyholm 20
2600 Glostrup
Tlf.: 4227 2794

Vi gør visioner til virkelighed


GRUNDLOVSMØDET 2018 I GLOSTRUPS GAMLE PRÆSTEGAARD

Klik her og læs grundlovstaler af: 
Karen Ellemman, MF og gruppeformand for Venstre
John Engelhardt, borgmester (V)

Grundlovsmøde 2018 i Glostrup gamle Præstegaard

Kommunalbestyrelsesmedlem udtræder af Venstres gruppe i Glostrup
28. maj 2018

Det er med beklagelse at vi må meddele, at kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Lars Thomsen d.d. er udtrådt af Venstres gruppe. Såfremt Lars Thomsen ønsker at fortsætte som løsgænger i Kommunalbestyrelsen eller indmelder sig i et andet parti er det ifølge Venstres vedtægter ensbetydende med tab af medlemskab af partiet.

Lars Thomsen har meddelt Venstre i Glostrup, at han ikke længere bakker op om gruppens politiske linje på væsentlige punkter, som han i øvrigt selv gik til valg på.

 De øvrige gruppemedlemmer i Kommunalbestyrelsen valgte derefter enstemmigt at bringe Lars Thomsens medlemskab af Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen til ophør. Dette skete i h.t. Venstres vedtægter §49 stk. 8. Venstres bestyrelse i Glostrup har drøftet situation og bakker beslutningen enstemmigt op.


glostrup skole styrket

2. MAJ 2018

Glostrup Skole: En lærende skole, der samler byen

Visionen for Glostrup Skole ser på alle måder ud til at være et godt fundament til at skabe bedre læring og trivsel.
Kommunalbestyrelsen tog den 2. maj 2018 visionen til efterretning. Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Piet Papageorge, Venstre, udtrykte i denne forbindelse stor tilfredshed med resultatet: "Det giver os noget at stå sammen om."
Visionen er således første skridt på vejen til en skole med bedre læring og trivsel. Det er samtidig også et skridt på vejen til et af Venstres valgløfter: Glostrup skal være blandt de 10 kommuner i Danmark med de højeste gennemsnitlige karakterer til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse.
Arbejdet med visionen blev indledt sidste efterår med en visionsdag på Kopenhagen Fur, hvor mere end 300 elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere, skolebestyrelse og politikere diskuterede Glostrup Skole. Siden har Glostrup Skole arbejdet videre med disse input, og den 4. april godkendte skolebestyrelsen visionen.
Visionens overskrift er: Glostrup Skole - en lærende skole, der samler byen.


GLOSTRUP STYRKER PLEJEN AF DEMENSPATIENTER

11. april 2018

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. april at sætte ressourcer af til ekstra personale til demensområdet i form af:

 • 3 SOSU-assistenter
 • 1 demenskonsulent
 • 1 demenssygeplejerske

Den bedre bemanding forventes at kunne træde gradvist i kraft fra den 1. juni 2018.

Finansieringen kommer fra den statslige pulje på 500 mio. kr. til bedre bemanding af plejehjem, plejecentre, og friplejehjem. Puljen fordeles efter nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Glostrups andel af disse midler i 2018 udgør 2.004.00 kr. Venstre anbefalede, at alle midler bliver anvendt til at styrke plejen af demenspatienter i kommunen.

Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 til kommunerne via en statslig pulje som et direkte tilskud på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår puljen til bloktilskuddet.


tak for din stemme

Borgmester John Engelhardt

Venstre siger tak for 3.438 stemmer til kommunalvalget i Glostrup den 21. november 2017.

Det svarer til 30,3% af de afgivne stemmer i Glostrup kommune og en fremgang på 1,6% i forhold til valget i 2013. Vi er glade over den markante opbakning vi har fået, og stolte over at Venstre har haft en fremgang siden sidste valg, tak.

Ved konstitueringen den 6. december 2017 blev John Engelhardt genvalgt som borgmester. Venstres øvrige medlemmer i den nyvalgte kommunalbestyrelse er Lars Thomsen, Leif Meyer Olsen, Piet Papageorge, Marlene Frandsen, Ina-Maria Nielsen og Sophie Brohus. Vi glæder os over at fortsætte som borgmesterparti og til at fortsætte den positive udvikling i kommunen, som vi har stået i spidsen for de sidste 8 år.

Vi glæder os til samarbejdet med byens borgere, virksomheder og den samlede kommunalbestyrelse.

Venlig hilsen
John Engelhard
borgmester


valgprogram kV17


Tid til forandring i albertslund

Venstre i Albertslund har sammenlignet Albertslund og Glostrup kommuner og skriver i en flyer:

Jeg mener, at fornuften skal tilbage i de politiske beslutninger, og at hverdagen skal prioriteres højest.

Med klar politisk ledelse skal udviklingen vendes, så vi kan skabe en bedre hverdag for alle i Albertslund.

Når det kan lade sig gøre hos vores naboer i Glostrup, så kan det naturligvis også lade sig gøre for os, her i Albertslund.

Brian Palmund
Borgmesterkandidat

Til nedenstående sammenligning kan vi tilføje skatteprocenterne i 2017: Glostrup 23,6 og Albertslund 25,6.

Albertslund-Glostrup sammenligning
Glostrup parkstafet

- en sund by i bevægelse                         Se video

Glostrup Parkstafet - en sund by i bevægelse

STÆRKT HOLD TIL KOMMUNALVALGET 

April 2017
Venstre i Glostrup har den 18. april afholdt opstillingsmøde og valgt 18 kandidater til kommunalvalget den 21. november 2017.

Venstres kandidater: Borgmester- og spidskandidat John Engelhardt, Lars Thomsen, Leif Meyer Olsen, Piet Papageorge, Marlene Frandsen, Ina-Maria Nielsen, Allan Larsen, Torben Martinsen, Eva Nørgaard Wojtala, Preben Thorvig, Camilla Bistrup Hestbæk, Imad Daher, Jens Hoff, Ole Møller-Andreasen, Hans Sørensen, Bent Henriksen, Anker J. Jacobsen, Jens Meyer Olsen
Venstres 18 kandidater til kommunalvalget er borgmester- og spidskandidat John Engelhardt, Lars Thomsen, Leif Meyer Olsen, Piet Papageorge, Marlene Frandsen, Ina-Maria Nielsen, Allan Larsen, Torben Martinsen, Eva Nørgaard Wojtala, Preben Thorvig, Camilla Bistrup Hestbæk, Imad Daher, Jens Hoff, Ole Møller-Andreasen, Hans Sørensen, Bent Henriksen, Anker J. Jacobsen, Jens Meyer Olsen.

Det er et stærkt hold med meget bredde, der er repræsentanter fra alle bydele i Glostrup. Det er indtil nu det største hold Venstre stiller med til et kommunalvalg. Jeg er glad for, at så mange stiller op og vil være med til at gøre en indsats for borgerne og Glostrup Kommune, siger Peter Molnit, der er formand for Venstre i Glostrup.

Bestyrelsen er bemyndiget til at supplere listen med yderligere kandidater, der måtte melde sig.– Vi kan efter reglerne stille med op til 23 kandidater på Venstres liste oplyser Peter Molnit.
Venstre bruger opstillingsformen partiliste. Det betyder, at det formentlig vil være de øverste på listen, der bliver valgt. Her er der blandt de øverste seks opstillet fem nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen. Når man som Venstre har en borgmester på listen, er der dog en chance for at sprænge listen, så en af de lavere kandidater bliver valgt.

Det er et hold arbejde, men de forskellige vil have forskellige roller. Alle 18 laver en samlet valgstrategi, så alle 18 står bag det, Venstre melder ud, siger Peter Molnit.Øverst på listen står selvfølgelig borgmester John Engelhardt. Han er glad for det hold, han skal kæmpe sammen med.

Jeg synes det er et flot hold. Det er en skøn blanding af gamle garvede kræfter og nye, som kan bidrage med nye input. Det er for eksempel et par tidligere formænd for boligselskaber, det er en god ballast at have i det politiske arbejde. Der er masser af samarbejde mellem boligselskaber og kommuner, siger han.

Lav skat og bymidte
I nær fremtid samles kandidaterne for at diskutere nye tiltag og mærkesager, som Venstre vil arbejde for i den kommende valgperiode. Borgmesteren kan dog godt fortælle lidt om, hvilke sager, der vil være fokus på.– Venstre vil i valgkampen lægge vægt på, at videreføre de mange planer om en forstærket bymidte, udbygning af daginstitutioner, renovering af skoler m.v. Samtidigt med at vi fortsat skal have en god service, en sund økonomi og en af landets laveste skatteniveauer, siger John Engelhardt.