MØD EP-KANDIDAT JULIE HASSING TIL ET SPÆNDENDE EP-'24 DEBATMØDE I GLOSTRUP MEDBORGERHUS

Tid: Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 18:30-21:00
Sted: Glostrup Medborgerhus, Ved Brandstationen 1, 2600 Glostrup i mødelokaler Hvissinge og Ejby (i kælderen) 

Følgende EP-kandidater deltager over emnerne:

Sikkerhedspolitik v/ Martin Vendel Nielsen (C)
Migration v/Julie Hassing  (V)
Klima v/ Taner Genc (F)
Regulering Tech (SoMe, AI, med mere) v/ Niels Christian Dahl (A)
Grænseoverskridende transport v/Jens Frost (B)

Mødet afvikles efter flg. tidsplan:

 18.30: Der bydes velkommen

18:35: Hver debattør får 2 minutter til at præsentere sig selv. Rækkefølgen bliver afgjort ved lodtrækning ved ankomsten

18:45: Debatten påbegyndes med at "ordføreren" starter, og så kører det i ca. 15 minutter. Derefter mulighed for hurtige spørgsmål fra salen. 

19:30: Kort pause

19:45: Debatten fortsætter

20:45: Alle debattører får et minut til at slutte og anbefale sig selv. Rækkefølgen bliver omvendt af præsentationen.

20:55: Tak for i aften

Vel mødt!

VENSTRE OG LIBERAL ALLIANCE I GLOSTRUP INDBYDER TIL GRUNDLOVSMØDE 2024

Onsdag 5. juni 2024 mellem kl. 16:30-18:00 i den smukke Gl. Præstegård i Glostrup. 

INDBYDELSE TIL OPSTILLINGSMØDE SPIDSKANDIDAT KV25
5. maj 2024

Der bliver afholdt opstillingsmøde tirsdag den 7. maj 2024 kl. 19:00, hvor vi i første omgang skal finde vores spidskandidat til Kommunalvalget 2025.

Mødet finder sted i Glostrup Hallens restaurant 1. sal, Stadionvej 80, 2600 Glostrup og kommer du i bil, er der gode parkeringsforhold foran Glostrup Hallen.

På gensyn til opstillingsmødet! 

NY FORMAND I 

GLOSTRUP 

JAN OTZEN


Tirsdag 27. februar 2024

På gårdsdagens generalforsamling i Venstre i Glostrup blev Jan Otzen valgt til ny formand. Den afgående formand, Jens Nygaard Nielsen fremhævede bl.a. i sin beretning:- Indgået tættere samarbejde med de blå partier i Glostrup. - Fælles Grundlovsdagsarrangement med Liberal Alliance.- Budgetforlig med Flertalsgruppen.- Virksomhedsbesøg på Vestforbrændingen med Venstre i Ballerup.- Ny landsformand, Troels Lund Poulsen afløst Jakob Ellemann-Jensen.- Takkede Ina-Maria Nielsen for hendes mangeårige virke for Venstre i Glostrup.

Formanden takkede for sin tid som formand og lovede fortsat at kæmpe for Venstre i Glostrup.

Herefter blev den nye bestyrelse valgt:

Ole Møller Andreasen

Eva Nørgaard Wojtala

Hans Sørensen (suppleant)

Svend Kjems Hove

Jens Nygaard Nielsen

Jens Hoff

SKOLERNE I GLOSTRUP FÆLDET!

Torsdag 23. november 2023

På kommunalbestyrelsesmødet den 22. november valgte Flertalsgruppen at gennemtrumfe en reorganisering af Skolerne i Glostrup til selvstændige skoler. Beslutningen er truffet uden nogen forudgående analyse af fordele og ulemper, udelukkende baseret på følelser. Venstre stemte som eneste parti imod. Men Venstre er ikke nødvendigvis imod en opsplitning af Skolerne i Glostrup, det skal bare ske på et oplyst grundlag og med saglige argumenter.”

Hvorfor har Flertallet så stort et behov for at reorganisere Skolerne i Glostrup? Skolerne i Glostrup har siden 2022 ligget på niveau med omegnskommunerne og landsgennemsnittet indenfor trivsel og faglighed, hvilket er første gang siden sammenlægningen i 2012. Skåret helt ind til benet skyldes det, at man har haft svært ved at fastholde en fælles skoleleder. Man har imidlertid ikke ønsket at undersøge hvorfor. Man kunne have tilbudt en løn svarende til at være leder af Danmarks største skole samt en korresponderende beslutningskompetence.

Så nu skal ca. 2.200 elever, 400 ansatte lærere/pædagoger/ledere o.a. samt 4-5.000 forældre gennem en reorganisering, hvor man endnu ikke har taget stilling til økonomi, ledelsen af specialområdet eller udskolingen. Det kommer først efter Regeringens nye skoleudspil. Så ingen kender på nuværende tidspunkt rækkevidden af beslutningen. Skal eleverne gå på samme skole fra 0. til 9. klasse? I givet fald bliver der behov for ekstra klasseværelser og flere skolelærere. Da man i 2012 samlede skolerne kunne man spare 11,2 mio. kr. årligt ved at sammenlægge 16 klasser. Det beløb kan blive meget højere i dag.

Venstre har i hele forløbet støttet Skolebestyrelsen, der repræsenterer de 4-5.000 forældre i at man burde vente med en så vidtgående beslutning og igangsætte en undersøgelse, så man med saglige konklusioner og argumenter kunne træffe en beslutning.

Da man i 2012 valgte at samle skolerne i Glostrup, skete det pba. en meget omfattende ekstern analyse af Brøndum & Fliess. Men i dette tilfælde har man blot holdt en række møder og sendt spørgsmålet i en noget snæver høring. I denne høring bad man om argumenter for en opdeling af skolerne. Der indkom 16 høringssvar. 6 svar fra lærernes- og pædagogernes foreninger, der ønskede en opdeling. 2 svar anbefalede en forbliven i nuværende struktur mens de øvrige 8 ikke ville tage stilling på det foreliggende grundlag.

Flertallet kalder de 6 høringssvar fra lærer og pædagoggruppen for et flertal og tillægger deres svar særlig stor vægt, selvom de ikke har fremlagt nogle saglige argumenter. Forældre og elever tæller i denne sammenhæng ikke rigtig med.

Nu vil der desværre formentlig følge en helt unødvendig periode med uro og uklarhed omkring de nye forhold for skolerne i Glostrup. Den vil nok vare indtil Regeringens nye skoleudspil bliver lanceret og politisk vedtaget.


BEMÆRK NY DATO FOR MØDE!


MØD JAKOB ELLEMANN-JENSEN OG BLIV KLOGERE PÅ VENSTRES POLITISKE FREMTID

Torsdag 28. september


Mødet foregår onsdag d. 25. oktober kl. 19:00-21:00 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre.

Læs mere her samt tilmelding:

VENSTRE BLÅTØST ARRANGEMENT

- Sæt kryds i kalenderen d. 9. oktober kl. 19:00!

19. september 2023

VENSTRE BOLTRER SIG TIL GLOSTRUP KULTURFEST DEN 26. AUGUST 2023!

16. august 2023

GRUNDLOVSDAG I GLOSTRUP

5. JUNI 2023

Traditionen tro afholdte Venstre i Glostrup Grundlovsdag i Den Gamle Præstegård. I år havde vi fornøjelsen at holde det sammen med Liberal Alliance i Glostrup. Dagen startede med morgenkaffe og derefter blev der holdt taler af: 

Kim Vallentin, MF for Venstre Steffen Larsen, MF for Liberal AlliancePiet Papageorge, KB-medlem for Venstre i Glostrup Casper Larsen, kasserer for Liberal Alliance i Glostrup 

Tak til Liberal Alliance i Glostrup for samarbejdet ifm. afholdelsen af arrangementet.

john kom op og hænge!

1. juni 2023

Tidligere borgmester John Engelhardts portræt blev onsdag d. 24. maj 2023 afsløret i mødesalen. Mange var mødt op til begivenheden både familie og venner samt nuværende og tidligere medlemmer af kommunalbestyrelsen. John Engelhardt og borgmester Kasper Damsgaard stod sammen for afsløringen af portrættet. I salen hænger nu de seneste 7 tidligere borgmestre i Glostrup, der går tilbage til 1952, hvor titlen blev indført i Glostrup. Tidligere var man sognerådformand.

John Engelhardt var synligt meget tilfreds med resultatet og sagde bl.a., at han havde valgt blodbøgen som baggrund, fordi det skal minde os alle om, at vi alle blot er en lille gren i en meget lang udvikling.


Kunstneren Berit Heggenhougen-Jensen deltog også i arrangementet.


LIBERAL ALLIANCE OG VENSTRE I GLOSTRUP INDBYDER TIL GRUNDLOVSMØDE 2023

Mandag d. 5. juni 2023 mellem kl. 9:00 og 11:00

Mødet holdes i den smukke Gl. Præstegård i Glostrup. Alle er velkomne også ikke medlemmer og tag gerne din nabo, venner og familie med.

Program:
·      Morgenbord
Talere:
·      Gruppeformand og medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre
       samt 2. viceborgmester Piet Papageorge
·      Folketingsmedlem for Venstre i Glostrup/Ballerup Kim Valentin
·      Taler fra Liberal Alliance

 Vel mødt!

BYG EN UDSKOLINGSSKOLE I BYMIDTEN

Fik du også kun læst overskriften - så kan du her læse hele planen

Og kom til borgermøde d. 23. marts kl. 19:00 i Fritidscenteret

25-ÅRS JUBILÆUM I KOMMUNALBESTYRELSEN

5. januar 2023

I går blev der afholdt reception for Leif Meyer Olsen på Rådhuset i Glostrup. Leif har været valgt for Venstre siden 1998 og bl.a. været bestyrelsesformand for Glostrup Forsyning og en række udvalg. Lige nu er Leif medlem af Økonomiudvalget og Miljø- og Teknikudvalget.

Leif fik mange flotte gaver og yderst pæne taler fra borgmester Kasper Damsgaard, gruppeformand i Venstre, Piet Papageorge, formand for, Bylisten Lars Thomsen og Formand for Venstre i Glostrup, Jens Nygaard Nielsen.


VENSTRES LANDSMØDE 2022

21. november 2022

I weekenden d. 19. og 20. november 2022 var 1.400 Venstre medlemmer samlet til Venstres landsmøde i Herning. Formand Jacob Ellemann-Jensen holdt en indledende tale, hvor han gennemgik det seneste folketingsvalg, de igangværende regeringsforhandlinger og Venstres dna. Talen blev holdt af en formand i topform og belønnet med stående klapsalver.

Venstres Frihedspris blev tildelt Ukraines præsident Vlodomyr Zelenskyj for hans utrættelige kamp for frihed.

VÆLG VALENTIN

Opslag af Piet Papageorge

Idag kl. 08:00 åbner stemmestederne, og for alle de af jer, der bor i Omegnenkredsen, vil jeg anbefale jer at overveje en stemme på Kim Valentin! 

Ud over at være en super behagelig og kompetent fyr, som hjalp mig utrolig meget for et år siden under Borgmestervalgkampen, så er Kim kendetegnet ved følgende:

  lang erfaring fra erhvervslivet 

erfaring fra retsudvalget - vi har brug for retskafne politikere 

bevist utrætteligt gå-på-mod de sidste 4 år på borgen

lyttet til det lokale Venstre i Glostrup, og været en fantastisk lokal kandidat

og så brænder Kim for at gøre Danmark et bedre sted. 

Så hermed er anbefalingen givet videre. Det personlige kryds kan i den grad gøre forskellen - så tjek gerne Kim og hans Facebook side ud. 

GOD VALGDAG.

(Ps. Billede er fra en morgen ved Glostrup station )


VENSTRE MÆRKEDAG 

- 25. SEPTEMBER

25. september 2022

VENSTRE MÆRKEDAG – 25. SEPTEMBER

På denne dag i 1973 blev Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen født – TILLYKKE MED DAGEN.

Jakob Ellemann-Jensen har siden 2019 været formand for Venstre, og folketingsmedlem siden folketingsvalget 2011. Han var miljø- og fødevareminister fra 2. maj 2018 til 27. juni 2019, og politisk ordfører for Venstre 2015-2018 og igen august-september 2019.

Jakob Ellemann-Jensen blev student fra N. Zahles Gymnasieskole i 1992, ha.jur. fra Handelshøjskolen i København i 1999 og cand.merc.jur. ligeledes fra Handelshøjskolen i København i 2002. Fra 2000 til 2002 arbejdede han som juridisk rådgiver i PricewaterhouseCoopers og fra 2002 til 2005 i IBM Danmark, hvor han senere blev chef for kontrakt- og forhandlingsafdelingen. Fra 2007 til 2011 var han ansat i GN Store Nord.

Jakob Ellemann-Jensen var fra 1992 til 1994 værnepligtig menig og sergent i Den Kongelige Livgarde efter uddannelse på Hærens Sergentskole i Sønderborg og Hærens Kampskole i Oksbøllejren; herefter var han løjtnant ved Sjællandske Livregiment fra 1994 til 1996. Fra 1996 til 1999 var han premierløjtnant af reserven i Den Internationale Brigade og fra 1999 til 2000 kaptajn i den danske bataljon i Bosnien-Hercegovina. Han er pr. maj 2021 premierløjtnant af Reserven og fungerer som operationsofficer ved lokalforsvarsafsnit 1 og modtog i 2021 fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets Reserve.

Kilde:
https://da.wikipedia.org/wiki/Jakob_Ellemann-Jensen

Stadig meget at gøre

Der er dog stadig masser af problemer, som skal løses. Under den nuværende regering har Region Sjælland tabt over 4.200 arbejdspladser. Ingen andre regioner er blevet så hårdt ramt.

I Ringsted har slagteriet meget vanskelige kår. Der er simpelthen for få slagtesvin på Sjælland. I Danmark har vi langt mere restriktive regler end EU kræver. Det skal vi have lavet om på. Vi skal sikre, at vores landmænd ikke bliver stillet dårligere end vores nabolande.


DEN VIRKELIGHEDSFJERNE STRAF-SKAT

16. september 2022 Indlæg af Piet Papageorge

TV2 Lorry havde i går sat spot på Glostrup. For alt imens Folkepensionistens økonomi presses af inflationen , den enlige forsørger påtænker at slukke for varmen i huset , og børnefamilien forgæves forsøger at få teenagerne til at slukke for lyset .... Ja så har et flertal her i Glostrup valgt, at det skal blive endnu mere trængt at bo i Glostrup . Det har jeg sagt lidt om i linket nedenfor. 


Med en skattestigning på hele 6.000 kroner for en traditionel LO-familie, giver man ikke hr. og fru Glostrup nogen som helst chance for at gå den kolde vinter i møde . Jeg finder det usolidarisk og komplet ude af trit med den virklighed, vi står i. Og at vi så skal aflevere 75 % af skattestigningen til regeringen, får jo bare det hele til at blive én stor Molbo-historie. 

Hvis ikke det var så alvorligt, kunne man håbe, at Glostrup indfører en ordning, hvor vi kan tage kviklån til at betale for de stigende skatter. 

https://www.tv2lorry.dk/glostrup/kommuner-pressede-som-aldrig-foer-her-haever-man-baade-skatten-og-svinger-sparekniven


VENSTRE I GLOSTRUP'S POLITISKE PROGRAM

1. juni 2022

Venstre vil arbejde for et lokalsamfund, der indbyder til ophold og sammenhold. Vi skal blive bedre til at skabe en byudvikling, der samler hele kommunen på tværs af skoler, daginstitutioner, ældrepleje, kultur og fritid, klima og miljø samt erhvervslivet.

Derfor vil vi aktivt søge det brede samarbejde, så vi kan opnå de bæredygtige og pragmatiske løsninger for hele kommunen, både på kort og langt sigt. Glostrup skal fortsat være en kommune med et højt serviceniveau og lav skat. Derfor skal kommunens driftsopgaver løses billigst muligt uanset om det sker i privat eller offentligt regi.

Men visioner gør det ikke alene, derfor fremlægges nedenfor konkrete initiativer, som Venstre i indeværende valgperiode vil forsøge at fremme ved at skabe politisk flertal for.

ØKONOMI

Fortsætte kursen fra de sidste 12 års sund økonomi:

• Økonomien skal holdes inden for de fra Christiansborg udstukne rammer, og derfor bør vi åbne Budget 2022 og foretage de nødvendige prioriteringer.

• Vi skal fastholde personskatteprocenten blandt de 10 laveste i Danmark.

• I stedet for at gøre mange ting halvt, skal vi prioritere lidt færre løsninger, men så gøre det fuldt ud.

• For at imødekomme rekrutteringsudfordringer, skal vi prioritere opkvalificering og efteruddannelse af al personale inden for børn-, unge-, og sundhedsområdet.

 

BYUDVIKLING

Udvikle bymidten i sammenhæng med de omkringliggende områder:

• Mere borgerinddragelse ved forslag om større ændringer i kommunen. Fx i forhold til flytning af Glostrup Bibliotek, nye dagtilbud, ombygningen af Banegårdspladsen, etc.

• Naturlig sammenhæng mellem byens åbne pladser ved stationen og Glostrup Shopping Center, og en kulturakse med bla. bibliotek, medborgerhus, Glostrup Bio, rådhusparken, sognegården og Byhistorisk Hus.

• Bedre fysisk sammenhæng mellem Bymidten og Glostrup syd for banen.

• Vi vil formindske trafikstøj f.eks. ved sænkning af hastigheden og øge trafiksikkerheden, f.eks. med chikaner og ensretninger.

• Fastholde Glostrups grønne arealer på ca. 40%

 

KLIMA & MILJØ

Et grønnere Glostrup:

• Vi skal nedbringe kommunens CO2-aftryk, bl.a. ved at Klimarenovere kommunens bygninger.

• Og vi vil i klimadialog med kommunens borgere og erhvervsvirksomheder.

• Inddrage grønne løsninger ved nybyggerier, bl.a. gennem en arkitekturpolitik som tilgodeser grønne tage, og solceller

• Øget biodiversitet. Bla. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Glostrup Biavlerforening og projekt Vild med Vilje.

• Nedbringe trafik i boligområder og i stedet lede trafikken af de større veje.

• Fortsætte med tiltag, som kan håndtere afledning af ekstreme regnvandsmængder.

 

SKOLERNE I GLOSTRUP

Forbedre læring, trivsel og arbejdsvilkår:

• Skolebestyrelsen og lokalråd skal inddrages i videst mulige omfang, også selvom svarfristerne risikerer at blive korte – hellere høre med kort frist, end at overhøre.

• Trafiksikkerheden skal forbedres omkring vores skoler - også Skovvangskolen, som indtil i år blev forbigået.

• Klassekvotienten på maks. 22 elever i alle nye 0-klasser giver ro, godt arbejdsmiljø og bedre indeklima – det skal fastholdes!

• Skolerne skal udbygges med de nødvendige lokaler, både så den lave klassekvotient kan fastholdes, men også så forældre kan få et friere skolevalg.

 

DAGINSTITUTIONER

Forbedre læring, trivsel og arbejdsvilkår:

• Mere selvstændighed til daginstitutionerne – gerne ”frisættelse” hvis muligt.

• Suspendere 70/30 forholdet mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere, således at den enkelte daginstitutionsleder mere frit kan sammensætte sin arbejdsstyrke.

• Dagtilbuddene skal udbygges med den nødvendige kapacitet, således at der er plads til det stigende børnetal. Herunder skal der arbejdes for en ny integreret institution Syd for banen.

 

ÆLDREPLEJE

Arbejde for en tryg alderdom med værdighed:

• Oprette beboer- og pårørenderåd for bedre dialogbaseret ældrepleje.

• Skabe mulighed for flere private seniorfællesskaber gennemlokalplaner.

• Flere frie valg og mere selvbestemmelse i form af private aktører på området.

• Hvis muligt ”frisætte” og dermed nedbringe det kommunale tidstyranni med kontrol-skemaer, så tiden i højere grad bruges til ældreomsorg.

 

ERHVERV- OG BESKÆFTIGELSE

Fokus på at få unge og 50+ i arbejde:

• Forbedre kontakten mellem Jobcenter og erhvervslivet i Glostrup. Bl.a. via en erhvervsambassadør.

• Fokuseret indsats for unge arbejdsløse og arbejdsløse på 50+, dette gennem særindsatser.

• Gøre det mere attraktivt at starte virksomhed i Glostrup, bl.a. gennem iværksætternetværket.

• Forbedre kontakten mellem Rådhuset og iværksættere/virksomheder.

 

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Prioritering af Social- og Sundhedsområdet:

• Vi ønsker, i samarbejde med Region Hovedstaden, at øge fokus på psykiatrien.

• Mennesker med funktionsnedsættelse skal være mindst muligt begrænset i deres hverdag.

• Erfaring fra ungeindsatsen om ”en indgang” til kommunen skal i videre omfang bredes ud til resten af socialområdet.

• Arbejde for at mindske ensomheden blandt både særligt unge og ældre.

• Prioritere den forebyggende indsats overfor kronikere.

• Muliggøre endnu et lægehus i Glostrup.

• Muliggøre et sundhedshus i fx Fritidscentret.

 

 KULTUR OG FRITID

Et rigere kultur- og fritidsliv:

• Forbedre muligheden for økonomisk støtte til foreninger, så de bedre kan inkludere udsatte medborgere og flygtninge.

• Bevare Biblioteket som en del af Kulturaksen i Bymidten.

• Genansætte en medarbejder til Glostrup Byhistoriske Hus mhp. at formidle Glostrups lokalhistorie.

• Fortsat støtte til Musikskolen, så flere børn kan prøve kræfter med de musiske fag.

• Generel positiv indstilling over for private initiativer på kulturområdet.

 

INDBYDELSE TIL GRUNDLOVSMØDE SØNDAG 5. JUNI 2022

Mellem kl. 9:00-11:00 i den smukke Gl. Præstegård i Glostrup

Grundlovstalere:
Folketingsmedlem for Venstre i Glostrup/Ballerup 
Kim Valentin
Veterankoordinator i Glostrup
John Sværke
Gruppeformand for Venstre i Glostrup kommunalbestyrelse
Piet Papageorge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse commodo pharetra convallis. Integer leo diam, tempor eget ipsum nec, volutpat hendrerit nibh. Praesent at consequat nibh. Phasellus sed consectetur neque. Pellentesque ac sollicitudin purus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur malesuada mauris tortor, nec aliquam erat pharetra et. Suspendisse potenti. Maecenas ut sollicitudin sem. Proin tempor mattis neque at aliquet. Curabitur congue orci diam, vulputate dignissim nisl dictum ut. Cras et urna mauris. Sed porttitor nibh eu convallis suscipit.

Donec malesuada non ex viverra porta. Donec porttitor sem sit amet orci finibus ullamcorper. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Proin eu diam in dolor varius consequat. Donec vel risus nunc. Proin placerat non nulla sit amet feugiat. Maecenas gravida odio arcu, vitae semper eros malesuada et.

VED DU IKKE HVAD DU SKAL STEMME 1. JUNI?

Kim Valentin

Jeg stemmer ja, men 1/3 af alle vælgere er i tvivl, så du er ikke alene! Jeg vil gerne hjælpe dig forbi de værste fælder i debatten. Her er en af dem nejsigerne ofte glemmer.


Det handler grundlæggende om din sikkerhed. Og så om hvor meget danskerne selv skal deltage i EU omkring forsvar - og dermed sikkerhed og tryghed for danskerne og europæerne.

Synes du at Danmark som det eneste land i EU ikke skal deltage i en fredsbevarende indsats i eksempelvis Ukraine? 

Det vil være en konsekvens af at sige nej den 1. Juni. 

Forsvarsforbeholdet er grundlæggende at DK ikke kan være med i retsakter om forsvar på dele af Traktatens indhold (artikel 26+43-46).


NU SKAL VI IKKE VÆRE UTILGIVELIGT NAIVE

Vi har været håbløst naive over for Rusland. Nu skal vi ikke være utilgiveligt naive.

Sådan lyder den klare melding, som jeg har givet i et længere interview med Altinget.
 
Jeg har selv set krigens ansigt tæt på under min udsendelse til Bosnien. Og med en far, der spillede en særlig rolle i Den Kolde Krigs afslutning, gør jeg mig i interviewet nogle tanker om krig og fred. Særligt, at Danmark er nødt til at være bedre rustet til at forsvare sig selv.


Klik her og hop videre til interviewet på Altinget


Jakob Ellemann-Jensen

Mange hilsener

Jakob Ellemann-Jensen

Formand Venstre


TIDLIGERE BORGMESTER JOHN ENGELHARDTS NYRÅRSHILSEN

Oplagt januar 2022

"Jeg har nu i mange år haft mulighed for at ønske Glostrups borgere et godt nytår og give et par ord med på vejen her i Folkebladet. Tak til avisen for denne nytårstradition. Nu er det sidste gang for mit vedkommende og jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle borgere en dybfølt tak for den opbakning og det samarbejde, der har fundet sted de seneste 12 år. Foreningslivet, idrætslivet og alle de andre aktiviteter inden for kultur og fritid og frivilligt arbejde har været en stor inspiration gennem årene, og jeg vil gerne her sende en speciel tak til de mange frivillige, der år efter år har beriget vores lokale samfund.

Glostrup kommune har omkring 2000 ansatte, hvis hovedopgave er at servicere borgere og erhvervsliv. Tak til jer alle sammen for dagligt at gøre jeres bedste for at vi i fællesskab har løftet opgaven. Vi har sammen igennem de seneste 12 år gennemgået en stor udvikling for at sikre, at vi både er én af Danmarks bedst drevne kommuner og samtidig har landets 5. laveste kommuneskat. Vi har brugt rub og stub af de penge, vi måtte bruge og samtidigt både sænket skatten og hævet serviceniveau og kassebeholdning. Det kan kun lade sig gøre ved en kombination af ekstra gode erhvervsindtægter, god ledelse, gode medarbejdere og effektiv drift.Politik er det muliges kunst! Og arbejdet i kommunalbestyrelsen har til tider igennem årene været mere spændende end direkte kønt. Ikke desto mindre er det ofte et grundvilkår, som jeg tror, man skal leve med. Selvfølgelig inden for rimelige grænser med respekt for hinanden og hinandens grænser. Jeg ønsker den nye kommunalbestyrelse held og lykke med at arbejde fornuftigt sammen til glæde og gavn for vores fælles kommune.

De seneste 2 Corona-år har været en virkelige plage for os alle sammen. Det har været en enorm udfordring for fx børn, forældre, de ældre, de ansatte alle steder og hvor der er mange kontakter. Her er der nok ingen undtagelser. Tak til jer alle sammen for at følge myndighedernes råd og vejledning. Det har reddet mange mennesker fra at blive alvorligt syge og måske også miste livet.Som følge af Corona har 2021 været et år, hvor vi som kommune skulle bruge næsten alle ressourcer på at få hverdagen til at fungere nogenlunde frem for at udvikle vores service overfor borgerne. Men der er heldigvis også kommet flere nye erkendelser om nye måder at arbejde sammen på. Det kan på sigt, brugt på den rigtige måde, blive en både kvalitetsmæssig og økonomisk gevinst for os alle sammen. Målet for den kommunale service må stadig være at yde en optimal service inden for den lovgivningsmæssige ramme til en fornuftig pris.

Desværre er det ikke ovre endnu. 2022 tegner lidt sort frem imod foråret. Jeg forudser desværre større nedlukninger og begrænsninger for os alle sammen. Omvendt er vi heldigvis vant til en bøvlet hverdag og på en eller anden led tænker jeg, at de fleste af os kommer styrket igennem krisen. Det ændrer ikke ved, at der er mange sårbare mennesker, mennesker med fx traumer eller autisme, for hvem en sådan konstant ændring af tingenes tilstand er en enorm udfordring. Jeg vil gerne her sende en speciel hilsen til de af vore borgere, som er særligt sårbare, og som vi alle skal gøre en ekstra indsats for at hjælpe til en tålelig tilværelse i en svær tid.

Tusind tak for at I har vist mig tillid med 25 år i kommunalbestyrelsen og 12 år som kommunens borgmester. Jeg vil gerne ønske hver og én borger i Glostrup et godt og lykkebringende nytår!"

VENSTRES OPLÆG TIL GLOSTRUPS FREMTID

HUSK AT SÆTTE X VED VENSTRE TIL KOMMUNALVALGET TIRSDAG DEN 16. NOVEMBER 2021EN BY VI ER STOLTE AF - VENSTRES VALGPROGRAM kommunalvalget 2021

Oplagt 27. oktober 2021

For Venstre er det vigtigt, at Glostrup er en by, som alle dens borgere er stolte af at komme fra. Heldigvis er rigtig mange glade og stolte af at være fra Glostrup, men vi er ikke nået helt i mål endnu. Derfor har vi en lang række konkrete ideer til hvad vi ser der skal ske de næste fire år:

- bevar biblioteket i bymidten

- friere skolevalg

- enkel adgang til hjælp og støtte i kommunen 

og meget mere.

Læs om det her: Venstres valgprogram Kommunalvalget 2021

Stadig meget at gøre

Der er dog stadig masser af problemer, som skal løses. Under den nuværende regering har Region Sjælland tabt over 4.200 arbejdspladser. Ingen andre regioner er blevet så hårdt ramt.

I Ringsted har slagteriet meget vanskelige kår. Der er simpelthen for få slagtesvin på Sjælland. I Danmark har vi langt mere restriktive regler end EU kræver. Det skal vi have lavet om på. Vi skal sikre, at vores landmænd ikke bliver stillet dårligere end vores nabolande.


VENSTRES KANDIDATHOLD KV21 jan Otzen

Oplagt 24. oktober 2021

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

VENSTRES KANDIDATHOLD KV21 hans Sørensen

Oplagt 26. oktober 2021

VENSTRES KANDIDATHOLD KV21 jens hoff

Oplagt 22. oktober 2021

VENSTRES KANDIDATHOLD KV21 anker jacobsen

Oplagt 20. oktober 2021

VENSTRES KANDIDATHOLD KV21 ole møller andreassen

Oplagt 18. oktober 2021

VENSTRES KANDIDATHOLD KV21 torben jensen

Oplagt 16. oktober 2021

VENSTRES KANDIDATHOLD KV21 gert jensen

Oplagt 14. oktober 2021

VENSTRES KANDIDATHOLD KV21 Eva nørgaard wojtala

Oplagt 12. oktober 2021

VENSTRES KANDIDATHOLD KV21 INA-MARIA NIELSEN

Oplagt 10. oktober 2021

VENSTRES KANDIDATHOLD KV21 TORBEN MARTINSEN

Oplagt 8. oktober 2021

VENSTRES KANDIDATHOLD KV21 MAJA LÜCHAU

Oplagt 6. oktober 2021

VENSTRES KANDIDATHOLD KV21 LEIF MEYER OLSEN

Oplagt 6. oktober 2021

VENSTRES KANDIDATHOLD BORGMESTERKANDIDAT KV21 PIET PAPAGEORGE

Oplagt 6. oktober 2021

Venstre i Glostrup vil i den kommende tid præsentere sit kandidathold. Vi starter med vores borgmesterkandidat - Piet Papageorge. Hvem er han egentlig? 


FAKTA

 27 år, født og opvokset i Glostrup  

• Spejderleder, tidligere svømmetræner og VU-formand 

• Manager ved PwC, speciale offentlige kunder

• 7 1/2 års erfaring fra Kommunalpolitik

• Dansk mor og græsk far - deraf navnet

• Bosiddende i Glostrup sammen med kæresten Line

POLITISKE  AMBITIONER

• Fokus på sund økonomi  

• Sikre trafikforhold omkring vores skoler 

• Opbygning af kulturakse gennem bymidten 

• Værdig alderdom •Glostrup - en moderne forstad 

• Borgerinddragelse og respekt for egenarten 

• Lokal og bynær biodiversitet 

• Kompromissøgende tilgang - lad os samle Glostrup for borgernes bedste!

VIL DU VÆRE GRATIS MEDLEM AF VENSTRE?

Oplagt 6. oktober 2021

Lige nu kan du blive medlem af Venstre i Glostrup ganske gratis i 2021. Meld dig ind og støt vores valgkamp:

Vær med til at bibeholde biblioteket i bymidten

Vær med til at sikre et friere skolevalg i Glostrup

Vær med til at sikre en fortsat stabil økonomisk politik

Vær med til at udvikle byen til en by, vi alle kan være stolte af

Vær med til at gøre Glostrup endnu mere erhvervsvenlig

Vær med til at højne kulturlivet i Glostrup

Vær med til at gøre Glostrup endnu mere grøn

Giv det snævre alternative budgetflertal kamp til stregen! Meld dig ind i Venstre i Glostrup nu, og støt vores arbejde for mere frihed og flere muligheder.

For mere information, eller en ærlig og direkte snak med Venstres borgmesterkandidat, ring da gerne på: 2878 1234

VENSTRES HOLD TIL KOMMUNALVALGET 2021

Oplagt 17. september 2021

Nu har Venstre formelt afleveret sin kandidatliste til Glostrup Rådhus. Holdet består af:

Piet Papageorge, Leif Meyer Olsen, Maja Lüchau, Torben Martinsen, Ina-Maria Nielsen, Eva Nørgaard Wojtala, Gert Jensen, Torben Michael Jensen, Ole Møller Andreassen, Anker Jacobsen, Jens Hoff, Hans Sørensen, Jan Otzen. (Alle var desværre ikke tilstede ved fotograferingen)

De enkelte kandidater vil i den nærmeste fremtid blive præsenteret.

VENSTRES 

KANDIDATHOLD

Oplagt 1. september 2021

Venstre i Glostrup valgte i går aftes på et opstillingsmøde sit kandidathold, der sammen med borgmesterkandidat Piet Papageorge skal kæmpe om flest mulige pladser i kommunalbestyrelsen ved valget den 16. november.

Kandidatlisten holdes åben et stykke tid endnu, fordi flere kandidater overvejer at træde ind på listen.

Venstres kandidathold:

1. Piet Papageorge 

2. Leif Meyer Olsen

3. Maja Lüchau

4. Torben Martinsen

5. Ina-Maria Nielsen

6. Eva Nørgaard Wojtala

7. Gert Jensen

8. Torben Michael Jensen

9. Ole Møller Andreassen

10. Anker Jacobsen

11. Jens Hoff

12. Hans Sørensen

13. Jan Otzen

Opstillingsmødet blev afholdt på Glostrup Bibliotek og der var et stort fremmøde på trods af den ellers udbredte frygt for Covid-19 smitte. Borgmesterkandidat Piet Papageorge blev valgt på et særskilt opstillingsmøde i december 2020.

Borgmesterkandidat Piet Papageorge udtaler: ”Jeg er utrolig stolt over den liste, vi har samlet. Holdet er stærkt, og der er en god blanding af kommunalpolitisk erfaring og erfaring fra ”den virkelige verden”. Siden december har der været meget fokus på spidskandidaten, men efter i dag føles det som om at have sat ekstra spillere på banen, som nu er klar til at give den en ekstra skalle. Under opstillingsmødet var der god energi og en forståelse af, at vi skal trække på samme hammel. Jeg glæder mig over at have fået så stærkt et hold bag mig. Det tegner godt for Venstre.

Stadig meget at gøre

Der er dog stadig masser af problemer, som skal løses. Under den nuværende regering har Region Sjælland tabt over 4.200 arbejdspladser. Ingen andre regioner er blevet så hårdt ramt.

I Ringsted har slagteriet meget vanskelige kår. Der er simpelthen for få slagtesvin på Sjælland. I Danmark har vi langt mere restriktive regler end EU kræver. Det skal vi have lavet om på. Vi skal sikre, at vores landmænd ikke bliver stillet dårligere end vores nabolande.

NY BESTYRELSE 

I GLOSTRUP

Oplagt 2. juni 2021

Venstre i Glostrup valgte i går aftes på generalforsamlingen ny bestyrelse. Der var genvalg til mange og nyvalg til Richard Engelholm og Jens Nygaard Nielsen.

Mange tak til Bjarne Johansson og Camilla Bistrup for mange års arbejde i bestyrelsen. Begge havde valgt ikke at genopstille.

Den nye bestyrelse består af:

Maja Lüchau, Ole Møller Andreassen, Jens Hoff, Svend Kjems Hove, Anker Jacobsen, Torben Michael Jensen, Gert Jensen og Torben Martinsen.

PRÆSENTATION AF

PIET PAPAGEORGE

Borgmesterkandidat i Glostrup

Oplagt 13. februar 2021

Piet
   

PIET PAPAGEORGE NY BORGMESTER-

KANDIDAT

Oplagt 10. december 2020

Vestre i Glostrup holdt i tirsdags opstillingsmøde i Glostrup Hallen for at vælge en ny spidskandidat efter borgmester John Engelhardt, som 3 gange har vundet borgmesterposten til Venstre.

Der var 2 kandidater til valget: Marlene Frandsen og Piet Papageorge.

Pga. Coronasituationen var det tilladt for medlemmer at stemme udenfor Glostrup Hallen inden mødet, det benyttede 18 medlemmer sig af.

Ved den samlede afstemning fik Piet Papageorge over 2/3 af de afgivende stemmer, og er derfor nu Venstre i Glostrups nye borgmesterkandidat.

Piet Papageorge er 27 år og har følgende baggrund:

·      8 år i Kommunalbestyrelsen

·      7 år som formand for først Vækst- og Beskæftigelse, så Børne- og Skole, og nu Vækst- og Byudvikling.

·      4 år som manager ved PwC, hvor jeg har rådgivet en stribe af landets kommuner.

·      22 års medlemskab af Solvang Spejdergruppe, de 15 seneste som medlem af bestyrelsen.

·      17 års engagement i Glostrup Svømmeklub.

·      1,5 års erfaring som Gruppeformand.

Yderligere oplysninger:

Formand for Venstre i Glostrup, Torben Martinsen, tlf. 4227 2794

ekstraordinær

generalfor-

samling og

opstillingsmøde

tirsdag den

8. december 2020

Oplagt 22. november 2020

Kære Medlemmer af Venstre i Glostrup

Du indbydes hermed til ekstraordinær generalforsamling og opstillingsmøde

Tirsdag den 8. december kl. 19:00 i Glostrup Hallen, 1. sal, Stadionvej 80.

Kommer du i bil, findes der rigeligt med p-pladser foran Glostrup Hallen.

Ved den ordinære generalforsamling fik vi - ved en beklagelig forglemmelse- ikke behandlet reglerne for opstilling m.v. for kommunevalget i november 2021. Derfor er vi nødt til at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at få procedurerne for KV-21 her i Glostrup på plads. Hvis opstillingsprocedurerne bliver vedtaget, vil vi efterfølgende afholde opstillingsmøde med valg af spidskandidat.

Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer, der er tilmeldt vores e-mail service, orienteres løbende om medlemsarrangementer mv. og modtager hver måned en e-mail om vores arbejde i kommunalbestyrelsen. Tilmelding til e-mail service kan ske til [email protected].

Jeg glæder mig til at se dig til den ekstraordinære generalforsamling.

NB! Send venligst besked til undertegnede om deltagelse, så vi kan indrette mødelokalet forsvarligt i forhold til gældende regler mhp. at minimere smittespredning.

Venlig hilsen

Venstre i Glostrup

Torben Martinsen, formand

Mobil: 4227 2794

E-mail: [email protected]

www.venstre-glostrup.dk

BORGMESTER 

john engelhardt genopstiller ikke

Oplagt 17. november 2020

Borgmester John Engelhardt har i dag meddelt, at han ikke vil genopstille til næste kommunalvalg i 2021. Det er jeg meget ked af.

John Engelhardt har med sikker hånd og på pragmatisk vis ledet Glostrup og står bag mange brede forlig hen over midten i kommunalbestyrelsen. Han har stået for en effektiv drift af kommunen med et fortsat højt serviceniveau uden at hæve skatterne. John har været en del af det politiske spil i næsten 25 år og har vundet borgmesterposten 3 gange.

Jeg forstår udmærket John Engelhardts beslutning, det er et slidsomt hverv at være borgmester med meget lidt fritid, så jeg under gerne John en ny tilværelse med et noget lavere stressniveau. 

Men foreløbigt fortsætter John Engelhardt på borgmesterposten frem til valgperiodens udløb. Dette giver en ny spidskandidat for Venstre i Glostrup god tid til at forberede sig på den kommende valgkamp. Så jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med John Engelhardt og den nye spidskandidat.

Torben Martinsen

Formand for Venstre i Glostrup

BORGMESTER 

JOHN ENGELHARDT

GENOPSTILLER IKKE

Oplagt 17. november 2020

Efter omkring 27 år kommunalpolitik i Glostrup, heraf med over 25 år i kommunalbestyrelsen ved valgperiodens udgang, har jeg besluttet ikke at genopstille til kommunalvalget næste år.

De seneste 11 år har jeg været borgmester i én af de bedste kommuner i Danmark. Det har været en spændende rejse, hvor vi har gjort meget for at skille os ud i forhold til vores nabokommuner. Vi har et højt serviceniveau og vi har nu den 5. laveste skat i Danmark. Det har betydet fokus på effektiv drift hen over årene og jeg kan takke politiske kollegaer, ledelse og medarbejdere for et stort engagement i den sammenhæng.

Jeg er stadig meget glad for arbejdet og det er en fornøjelse at stå i spidsen for Glostrup kommune. Også selv om nogle dage kan være lange og telefonen er åben døgnet rundt. Jeg ser en spændende udvikling på vej omkring udbygning af vores bymidte med det formål, at vi også i fremtiden kan være egnens centrum for handel og infrastruktur.

Men livet er – og skal være – meget andet end politik. Og derfor er det min beslutning at stoppe ved udgangen af valgperioden, så der bliver mere tid til andre interesser og opgaver.

Og så synes jeg også det er rigtig fint, at der efter 2021 kommer nye kræfter i spidsen for Venstre og for Glostrup kommune. Vi skal hele tiden sørge for, at kommunen er attraktiv for nuværende og fremtidige borgere.

Venstre i Glostrup afholder et corona-venligt opstillingsmøde med valg        af ny spidskandidat inden månedens udgang.Yderligere oplysninger på      24 34 19 67.

BUDGETTET FOR 2021 ER VEDTAGET I GLOSTRUP

Oplagt 17. oktober 2020

Selvom der sidste år blev indgået et 2-årigt budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre, så har det alligevel været nødvendigt at foretage nogle mindre korrektioner. Dette er gjort uden at røre ved tidligere budgetbeslutninger, uden skattestigninger og med en kassebeholdning i balance.
Hovedårsagerne til ændringerne har været:

• Stigende udgifter til førtidspensionister og dagpenge (som følge af Covid-19).

• Nye ferieforpligtigelser.

• Et fornyet behov for opdateret IT (som følge af Covid-19).

• Stigning i omkostningerne på specialområdet over hele landet. 

• Et konkursramt projekt Digevang.

• Samt den demografiske udvikling.

Herudover er der i 2021 afsat ekstra midler til:

• Udskiftning af Chromebooks til 3-9 klasse på Glostrup Skole, hvilket er altafgørende for at følge den teknologiske trend, og samtidigt drage fordel af det uendelige potentiale, der er i brugen af undervisning på nettet. Dette ruster børnene ift. den virtuelle undervisning, der nok aldrig kommer til at stå i stedet for den virkelige, men som til tider kan være en nødvendighed. 

• Udskiftning af stålfitrene i svømmehallen, med henblik på at sikre fortsat drift af svømmehallen, som på mange måder er en central del af Glostrups idræts-, fritids- og kulturtilbud. 

• Bevilliget ekstraordinære 600.000 til de udskudte lejrskoler, der ramte Glostrup Skoles femte og ottende klasser i foråret. 

• Og så er der bevilliget en pulje til borgerdrevne forslag, til at hjælpe helt almindelige borgere, der ikke kender en kommunalpolitiker, så de også kan få deres forslag til afstemning i salen.

Med det nye budget vil:

• At Glostrup Skole fortsat prioriteres højt med renovering og kapacitetsudvikling for i alt 60 mio. kroner, en profilskole på afdeling Vestervang, lokale råd, samt et loft på 22 elever for alle nye 0. klasser.

• Sikre Bykernens fortsatte udvikling hen imod en moderne og attraktiv by fyldt med liv og udnyttelse af alle letbanens potentialer.

• Sikre to nye daginstitutioner, hvoraf den ene er i fuld gang med projektering ved Eriksvej, og den anden er på tegnebrættet.


NY GRUPPEFORMAND I VENSTRE GLOSTRUP

Mandag den 28. september meddelte Leif Meyer Olsen Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer, at han efter mere end 10 år som gruppeformand i Venstre vil give stafetten videre til nye og yngre kræfter. Piet Papageorge, blev enstemmigt valgt blandt Venstres seks kommunalbestyrelsesmedlemmer, og har dermed overtaget hvervet som Venstres gruppeformand.

Borgmester John Engelhardt udtaler i samme forbindelse: ”Jeg vil gerne rette en stor personlig tak til Leif, der særligt igennem de sidste mere end 10 år har stået last og brast ved min og hele partiets side, som gruppeformand. Leif er på mange måder kreatøren bag vores budgetlægningsværktøj, venstres interne møder, kommunalbestyrelsens mødekalender og meget andet, som vi tager helt for givet i dag. Han har i den grad været en utrættelig drivkraft internt i partiet og eksternt for kommunen. Om nogen har Leif udstået sin ”værnepligt”, og jeg under ham den mere fritid til kone, børn og børnebørn, om end jeg ikke er i tvivl om, at han fortsat vil være et stort aktiv for Glostrup Kommune.

”Denne ændring betyder på ingen måde, at Leif trapper sit politiske virke ned og han har allerede meddelt, at han også vil være at finde på stemmesedlen til kommunalvalget næste år.”

At være gruppeformand er et ærefuldt erhverv, og der er ingen tvivl om, at Leifs sko bliver meget svære at fylde ud. På mange måder har han været en mentor for mig som ung i kommunalbestyrelsen. Jeg glæder mig dog over, at en enstemmig gruppe har peget på mig, og at mine 7 års erfaring fra kommunalpolitik og som udvalgsformand skal sættes i spil som gruppeformand” udtaler Piet Papageorge. 

Betydningen af omrokeringen er, at det nu vil være borgmester John Engelhardt og ny gruppeformand Piet Papageorge, der generelt tegner Venstre udadtil. I den forbindelse inviterer Piet alle interesserede til en uforpligtende snak.

Kontakt:
[email protected] 2878 1234

John.Engelhardt@glostrup 24341967


GENVALGT SOM FOLKETINGS-

KANDIDAT

På opstillingsmødet i Glostrup Fritidscenter blev Kim Valentin, MF genvalgt som Ballerup-kredsens folketingskandidat.

På mødet fortalte Kim Valentin meget levende om de politiske forhold på Christiansborg samt sine egne sagsområder.

Kim Valentin sagde bl.a.

”Jeg ser frem til samarbejdet. Det bliver et travlt efterår i Folketinget med en svær finanslov og en klimaplan samt tidlig-pension aftale og politireform. Mit nye erhvervsskatteordførerskab vil tage mig ind i forhandlingerne mange steder og jeg for travlt med at sikre danske virksomheder at erhvervsskatterne ikke bare sættes op. Det handler om at sikre nye arbejdspladser i en grøn dagsorden, nærvær i velfærden med mennesket i centrum - og at vi fastholder en stram og konsekvent udlændingepolitik med fokus på nultolerance overfor eksempelvis dominansvold og vanvidskørsel mv. men også anerkendelse af de gode eksempler i integrationsarbejdet.”

Efter valget af Kim Valentin orienterede borgmester John Engelhardt om situationen i Glostrup med bl.a. Corona og det netop indgåede budgetforlig med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Kim Valentin blev valgt til Folketinget ved sidste folketingsvalg. Han er bl.a. Erhvervsskatteordfører, Biblioteksordfører og Folkeoplysningsordfører. Desuden sidder han i 7 udvalg: Kulturudvalget, Europaudvalget, Boligudvalget, Skatteudvalget, Indfødsretsudvalget, Udvalget vedrørende Det Etiske Råd og Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse.

Ballerup-kredsen består af Glostrup Vælgerforening og Ballerup Vælgerforening.


BUDGETFORLIG I GLOSTRUP KOMMUNE

2021 

Glostrup er stadig blandt de 10 kommuner med lavest personskat.

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti indgik sidste år en 2-årig budgetaftale for 2020 og 2021. Partierne er nu enige om de justeringer, det er nødvendigt at gennemføre. Corona-krise, stigende udgifter til førtidspensioner, dagpenge, nye ferieforpligtelser og større nødvendige investeringer i IT systemer og vedligehold er blot nogle af de udfordringer, som skal løses her og nu.

Som i stort set alle kommuner er Glostrups økonomi fortsat presset af stærkt stigende udgifter, der vedrører dels den demografisk udvikling – flere børn og flere plejekrævende ældre - samt udgifter til børn og voksne med særlige udfordringer. 

Forligspartierne har fortsat fokus på de store velfærdsopgaver i de kommende år. Vi skal bygge nye daginstitutioner, renovere og tilbygge til skolerne og udvide antallet af plejehjems- og rehabiliteringspladser for vores ældre. Dertil kommer at vi stadig skal udvikle vores by og sikre, at vi også om mange år er et bæredygtigt lokalsamfund og have fokus på den kommunale del af klimaudfordringerne.

Der er heldigvis i det stramme budget også fundet plads til nogle positive lokale tiltag, f.eks. erstatningslejrskoleophold på Glostrup skole og nye nyttehaver som erstatning for nyttehaver, der bliver nedlagt på området, hvor der skal bygges en ny daginstitution.

Vi præsenterer et budget i økonomisk balance og opfylder de opstillede krav i vores økonomiske politik. Skatterne ændres ikke.

Budgetudkastet skal nu i høring internt i kommunen samt blandt de eksterne høringsberettigede.


VENSTRE 150 ÅR

I dag er det 150 år siden, Venstre blev stiftet. Kan man fortælle 150 års danmarkshistorie på 105 sekunder?


GODE KOMMUNALE PRIORITERINGER HJÆLPER ØKONOMIEN

Coronakrisen har sat pres på vores økonomi. Fra Christiansborg har vi ophævet anlægsloftet for 2020, der giver kommunerne mulighed for at investere og fremrykke investeringer i infrastrukturen og andre samfundsnyttige formål. Jeg glæder mig over, at kommunalbestyrelsen i Glostrup følger op med initiativer til at understøtte kommunens økonomi og erhvervsliv.

Der er al mulig grund til at rose kommunens beslutning om 18 mio. kr. i direkte fremrykninger, 3 mio. til renovering af institutioner foruden øgede grønne miljøinvesteringer for cirka 6 mio. kr. Hvis vi tænker smart, bruger vi situationen til at opruste samfundet forskellige relevante steder, imens vi bevæger os mod lysere økonomiske tider.

Jeg glæder jeg mig over at være borger i et så velfungerende og konstruktivt samfund som det danske. Det er ikke sikkert, vi har set det værste af den økonomiske krise endnu, men i fællesskab er jeg overbevist om, at vi kommer styrket ud på den anden side.

Af Kim Valentin (V), folketingsmedlem valgt i Ballerup-Glostrupkredsen.

BORGMESTER 

JOHN ENGELHARDTS GRUNDLOVSTALE


Grundloven og krisen


Lad mig sige det, som det er: Jeg er stor fan af Grundloven! Selv om den basalt set er helt tilbage fra 1849, er det en fabelagtig god samling retningslinjer for opbygning af samfundet og demokratiet, hvor der samtidig både er taget hensyn til den enkeltes rettigheder og pligter og sikret, at fællesskabet har gode vilkår. Det er basale, grundlæggende sten at træde på, når man er dansker. 

Og det er i krisetider, hvor ingen har været før, at samfundet – strukturer og borgere – skal vise, at vi er en nation med en fælles identitet. Og det har vi vist i disse pandemi-tider!

Landets kommuner har vist, at vi kan få en svær verden til at fungere på rekordtid. Når regering og Folketing lukker Danmark ned fra den ene dag til den anden, kan kommunerne og andre offentlige institutioner stadig få vitale dele af det danske velfærdssystem til at fungere. Vi har taget os ekstra af mange af de svageste borgere og gjort et stort arbejde på mange niveauer for at afbøde de allerværste virkninger af den forbandede sygdom. En dybfølt tak til alle, der har bidraget til fællesskabet.

I Glostrup har vi mærket sygdommen mere end de fleste andre steder. Vi er den kommune i landet med det højeste samlede antal registrerede smittede i forhold til størrelse. Vi har bl.a. haft den ubudne gæst på besøg på 2 ud af 3 ældrecentre Takket være en flot indsats fra kommunens medarbejdere, hvor personalegrupper har hjulpet hinanden på tværs af faggrænser, lykkedes det relativt hurtigt at inddæmme smitten og vi har nu ikke haft smitten indenfor i mange uger. 

Vi danskere har igennem denne krise opført os som danskere! Vi har opført os som grundloven foreskriver. Vores offentlige system har grundlæggende fungeret, vi har fx fulgt grundlovens bestemmelser om undervisning af vores børn, om lovenes ukrænkelighed, om at beskytte de svageste i samfundet og om at holde hånden under dem, der ikke har kunne forsørge sig selv. 

Og hvis vi kigger uden for landets grænser, kan vi konstatere, at vi indtil nu har gjort det bedre end de fleste andre nationer. Ikke at alt har været perfekt, men det er måske også for meget forlangt i den nuværende situation. Vores grundlov har været med til at forme os som nation. Både kulturelt og strukturelt. Og dermed har grundloven haft en del af betydningen for, at Danmark indtil nu er kommet relativt helskindet igennem krisen.

I Glostrup er vi nu ved langsomt at åbne samfundet op igen. De private arbejdspladser, detailhandlen, dagtilbud, skolerne og meget andet er på vej tilbage i omdrejninger. Men sygdommen er ikke væk. Al ting er ikke bare som før. Så husk at dine frihedsrettigheder er begrænset af andre menneskers ligeså vigtige rettigheder. Hold afstand og tag hensyn. 

Jeg håber, at vi fremadrettet kan lære af krisen. Kan vi arbejde smartere og mere klimavenligt? Kan nogle børn have glæde af ekstra undervisning via nettet? Kan vi handle ind nemmere? Kan bedre hygiejne mindske andre sygdomme og sygefravær? Mulighederne er der!

I mine øjne er styrken af et demokrati samfundets evne til sammenhængskraft og til at sikre, at vi tager hånd om dem, der af mange årsager, ikke er i stand til at tage vare på sig selv. I disse tider har vi desværre oplevet, at flere har fået behov for hjælp, og her har vi alle fået en helt særlig opgave, som vi skal være opmærksomme på i den kommende tid. Alt fra genetablering af sociale kontakter for ældre og ensomme til ekstra matematiktimer til børn, der har haft det svært med fjernundervisning i skolen. 

Jeg vil ønske alle en god grundlovsdag.


NY KREDSFORMAND FOR BALLERUP OG GLOSTRUP KREDSEN - GERT JENSEN

Gert er 55 år og har to voksne børn. Han er opvokset i Glostrup, og boet der næsten hele sit liv. 

Her har han spillet fodbold og været træner, leder og organisator for den lokale klub. 

Privat bruges fritiden på at hjælpe andre mennesker i samfundet. Er derfor aktiv i forskellige foreningsbestyrelser som Familierum.dk, Landsforeningen for Autisme og Frederikssundsmotorven. Øvrige fritidsinteresser er crossfit, løb og cykling.

Gert er som kredsformand også medlem Venstres bestyrelse i Glostrup, regionsbestyrelsen og en række udvalg for Venstre hovedorganisation. Han brænder for at forbedre det sociale område for den udsatte gruppe, der har det svært - ældre og handicapområdet. 

For et styrket Erhverv og Kultur er også vigtige områder som der skal arbejdes på. 

Herudover bruges en del af fritiden, som vikar indenfor psykiatrien for at få bedre kendskab til regionsarbejdet.

Gert er oprindeligt udlært som kleinsmed og automatikmekaniker, men arbejder som selvstændig konsulent. 

Har læst HF og uddannet som kognitiv coach og læser i dag psykologi.


FORLIG OM STØTTE TIL ERHVERVSLIV, UDSATTE BORGERE OG MINDRE CO2 I GLOSTRUP

Normalt er et parti som Venstre ganske forbeholdne over for at bruge løs af pengekassen til offentlige investeringer. Men intet er som bekendt normalt i disse tider, hvor coronavirussets indtog i det danske samfund har lagt en låg på byggeaktiviteten.

Men for at understøtte erhvervslivet i Glostrup har Venstre derfor indgået en aftale om øgede anlægsinvesteringer i 2020 på ca. 18 mio. kr. med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Borgmester John Engelhardt (V) udtaler:

”Det er vigtigt at vi nu alle bakker op om erhvervslivet og sikrer virksomheder overlevelse og sikrer, at så få som muligt bliver ledige i denne krisetid. Jeg er godt klar over, at de samlede anlægsinvesteringer er i overkanten i forhold til vores matematisk udregnede andel af den samlede pulje. Vi har dog i mange år ligget med et meget lavt anlægsniveau, så jeg tænker det er vores tur nu. Samlet set over årene er der stadig balance i kommunens økonomi om end vi vil se forskydninger mellem årene. Vi er glade for at kunne fremrykke investeringer til glæde for byens skolebørn, at istandsættelse af tilbud til udsatte borgere sker tidligere og at vi reducerer CO2-udslip i kommunen”.

Derudover vil forligskredsen i de kommende uger drøfte yderligere muligheder for grønne investeringer, der både vil give mindre CO2 udslip og forbedre kommunens økonomi på den lange bane.


VENSTRE GENERAL-

FORSAMLING

I GLOSTRUP

Venstre i Glostrup afholdt i dag generalforsamling i Ejby Friluftcenter.

Den nye bestyrelse består af: Jens Hoff, Maja Luchaü, Hans Sørensen, Bjarne Johansson, Svend Kjems Hove, Ole Møller Andreasen, Gert Jensen, Torben Jensen og Torben Martinsen (formand).

Til Kredsbestyrelsen blev Anker Jacobsen, Ole Møller Andreasen, Torben Martinsen og Gert Jensen (formand) valgt.

Ny regionsrepræsenant blev Torben Jensen.

Udenfor generalforsamlingen orienterede Kim Valentin om den seneste udvikling på Christiansborg og borgmester John Engelhardt orienterede om udviklingen i Glostrup.


TILLYKKE MED VALGET

KIM VALENTIN

Kim Valentin

Kim Valentin fik 2.463 stemmer til TrygFondens repræsentantskab i Region Hovedstaden.

70 kandidater var opstillet til de 21 pladser. Kim Valentin kom ind på en flot 3. plads.

Det nye repræsentantskab sidder nu i 5 år indtil næste valg.

Tryg har i øvrigt oplyst, at der har været en rekord stor interesse og stemmeafgivning til dette valg


JOHN ENGELHARDT

10 Års jubilæum som borgmester i Glostrup


John Engelhardt et endnu bedre Glostrup

ET ENDNU BEDRE GLOSTRUP

Venstre i Glostrup har i disse dage været rundt med en ny brochure til næsten alle tilgængelige postkasser i Glostrup.

Borgmester John Engelhardt har været borgmester siden 2010 og har gennem sit lederskab sikret, at de fleste sager i kommunalbestyrelsen bliver afgjort i bred enighed.

Venstre arbejder hver dag for at skabe resultater for et endnu bedre Glostrup.

Miljø og Byudvikling:                                                                                  

 • 40% af Glostrup er grønne arealer - og sådan skal det fortsat være
 • Øget fokus på reduktion af CO2-udledning bl.a. gennem øget genbrug, mere fjernvarme og elbiler
 • Klimatilpasning indarbejdes i alle nye planer for byudvikling
 • Skybrudssikring i hele kommunen
 • Bymidten skal omdannes til et endnu mere spændende centrum for Glostrup
 • Blandede boligformer ses som en styrke

Skole:                                                                                                        

 • Politisk aftale om justering af Glostrup Skole
 • Maks. 22 elever i klasserne startende fra 0.-klasserne
 • Udbygning af Ejbyskolen til at have 6. klasse
 • Styrkelse af linjerne i udskolingen, herunder ved etablering af talentklasse og erhvervsskolerettet linje

Sund økonomi:  

 • Glostrup har en sund økonomi, men ligesom hos flertallet af kommuner i Danmark er den under pres pga. stigende udgifter til det specialiserede socialområde
 • Personskatten er med 23,6% den 7. laveste i Danmark


John Engelhardt nytårskur

NYTÅRSKUR HOS VENSTRE I GLOSTRUP

Borgmester John Engelhardts 10-års jubilæum som borgmester, blev centrum på dagens nytårskur.

Kuren blev afholdt i Glostrup Hallen, hvor en ny video om borgmester John Engelhardt blev præsenteret.

John Engelhardt har været medlem af Glostrup kommunalbestyrelse i mere end 25 år og altså nu 10 år som borgmester.

Borgmesterposten fik han i 2009 med kun 3 Venstremandater. I 2013 fik Venstre 7 mandater i kommunalbestyrelsen og kunne med Dansk Folkeparti danne et borgerligt flertal. Ved sidste kommunalvalg i 2017 gik Venstre igen frem til over 30% af stemmerne, og der var igen borgerligt flertal. Men beklageligvis var der efter valget uorden i den borgerlige lejr. Nyvalgt Dan Kornbeck Christiansen, Det Konservative Folkeparti og Venstres Lars Thomsen valgte at danne et alternativt flertal med Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet Kompagniskabet holdt imidlertid kun et år. Det er siden lykkedes John Engelhardt at danne et nyt flertal med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Et to-årigt budgetforlig har nu rettet op på økonomien, så den igen er i balance.

Venstres folketingsand, Kim Valentin berettede om den politiske situation på Christiansborg og sine første 6 måneder som medlem af Folketinget.


Kim Valentin

KOM MED KIM VALENTIN RUNDT PÅ CHRISTIANSBORG

Arrangementet er åbent for alle, så inviter gerne nabo, venner eller en fra gaden med til en hyggelig aften i selskab med Kim Valentin og Venstre Glostrup.
Besøget på Christiansborg foregår den 6 november. kl. 18:00 til 20:00. Men kom i god tid, da det tager nogen tid at komme igennem sikkerhedskontrollen. Tilmelding er nødvendig.

Kim Valentin vil vise rundt på Christiansborg og i Venstres gruppeværelse vil han fortælle om at være ny på tinge samt om de områder han skal arbejde med.
I gruppeværelset, vil der blive serveret en sandwich og en vand. Samlet pris 75 kr.

Tilmelding senest torsdag den 31. oktober på mail til Ole Møller Andreasen på [email protected]. Husk antal og navne på dem I tilmelder.
Betaling for spisning sker til konto: 5470 1101637, eller MobilePay: 26319902. Husk navn og antal.

Deltagerantallet er begrænset til 50 personer, så tilmeld dig hurtigt, hvis du vil være sikker.

Kulturnat

POLITISK SLUDREHJØRNE
Til Glostrup Kulturnat den 26. oktober 2019 byder Venstre i Glostrup op til dans med førsteklasses underholdning i form af glad jazz i kælderen under Glostrup Bibliotek med gruppen Tin Roof jazzband.

Venstre kan dog ikke kun levere underholdning, men også formidle holdninger i form af liberal politik.
I forbindelse med arrangementet vil der derfor også være mulighed for at få sig en snak med Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer i og omkring baren.

Således kan musik og politik doseres i et godt blandingsforhold spædet op med lidt drikkelse fra baren.

Tin Roof Jazzband består af:
- Bjørn Vollbrecht, trompet & sang
- Søren Siefert, basun
- Lars Frandsen-Melau, klaver
- Filip Jendal, kontrabas
- Jan Åmand, trommer

Den første optræden under navnet TIN ROOF JAZZBAND fandt sted i København den 24. januar 1985, med Bjørn Vollbrecht og 5 andre danske jazzmusikere.

Siden har de underholdt tusindvis af glade mennesker i Danmark, på luksushoteller, i selskabslokaler, private hjem, på færger, i små ydmyge bodegaer, endda på toppen af Rundetårn!

Endvidere har de spillet meget i Sverige og spillet live i Danmarks Radio P3, og har haft flere tv-udsendelser (Kanal København)

Budgetforligspartnerne - 2019

BUDGETFORLIG I EN VANSKELIG TID
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre har i dag, den 9. oktober, indgået en aftale om budgettet i Glostrup Kommune for de kommende to år. Aftalen er indgået af 15 ud af 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Som i stort set alle kommuner er Glostrups økonomi presset af stigende udgifter, der vedrører dels den demografiske udvikling - flere børn og flere plejekrævende ældre, dels en eksplosion i udgifterne til børn og voksne med særlige udfordringer.

Budgetudkastet skal nu i høring internt i kommunen samt blandt de normale eksternt høringsberettigede.

Hele budgettet er tilgængeligt på Glostrup kommunens hjemmeside. 

Ny ledelse i Venstre - 24 september 2019

NY LEDELSE I VENSTRE

Den 24. september blev Venstres nye ledelse præsenteret:

 • Sophie Løhde, politisk ordfører, 
 • Jacob Ellemann-Jensen, formand og gruppeformand, 
 • Inger Støjberg, næstformand og 
 • Karsten Lauritzen, gruppenæstformand.

Jacob Ellemann-Jensen

JACOB ELLEMANN-JENSEN NY FORMAND FOR VENSTRE

På det ekstraordinære landsmøde i Herning den 21. september valgte Venstre ny formand og næstformand. Til næstformands-posten var der kampvalg mellem Inger Støjberg og Ellen Thrane Nørby. Inger Støjberg blev valgt med et overbevisende flertal af stemmerne.

Over 1800 delegerede og medlemmer deltog i det største lands-møde i Venstre i ti år. Støtten til den nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, var enorm, og der var fuld opbakning til hans tale, hvor han i klare vendinger sagde stop for fløjkrige og fløjkrigere.

Efter kæmpe bifald og en sky af konfetti, var der mange, som sagde tillykke til den nye formand.

Også de tre foregående V-formænd, Lars Løkke Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen og Uffe Ellemann-Jensen, sagde på videoklip tillykke.

Venstre nye formand har fordøjet lørdagens indtryk:

"Det var på alle måder overvældende og ærefrygtindgydende. Samtidig var det også højtideligt for mig; det, at jeg nu skal stå i spidsen for det parti, som hele mit liv har fyldt så meget".

"Og så oplevede jeg en vilje til at komme videre og en utrolig gejst. Det var fantastisk! Så tak til alle - jeg glæder mig utrolig meget til at løfte opgaven", siger Jakob Ellemann-Jensen."


Socialdemokratiet og Venstre indleder samarbejde i Glostrup.                    

Efter en turbulent tid for Glostrup Kommunalbestyrelse, hvor arbejdsklimaet ikke altid har været det bedste, har Socialdemokratiet og Venstre nu truffet beslutning om at skabe ro bredt over den politiske midte. På baggrund af gode og konstruktive drøftelser i forbindelse med arbejdet omkring justering af Glostrup Skole har de to partier nu indgået et konkret politisk samarbejde til gavn for hele Glostrup.

De to partier har udarbejdet et forlig om Glostrup Skole, som vi håber, at de andre partier vil være med på, men også på kommunens mange andre områder har vi nærmet os hinanden med respekt og anerkendelse for hinandens mærkesager og særlig standpunkter. Begge partier er optaget af at samle det politiske Glostrup bredt og ikke ekskludere nogen på forhånd

Borgmester John Engelhardt udtaler: ”Vi har haft nogle meget gode og konstruktive drøftelser med socialdemokratiet. Jeg håber, vi hermed åbner en ny æra i Glostrups historie, hvor vi finder bredere løsninger på alle de store og vigtige lokale spørgsmål. Jeg vil gøre mit til, at vi i resten af valgperioden får en stabil udvikling med et godt og bredt samarbejde hen over midten.”

Nogle af de store opgaver, de to partier står foran, er, at:

·        Få skabt en sund økonomi i balance ved budgetlægningen for 2020,

·        udvikle byen med et bredt forankret flertal nu og i fremtiden,

·        give skolen et boost nu, og skabe ro om skolen fremadrettet,

·        være opmærksom på at bevare velfærden til glæde for alle kommunens borgere.

I den kommende tid vil de to partier færdiggøre arbejdet med at beskrive samarbejdets form og indhold.

 


Riddere af Dannebrog

Riddere af Dannebrog. Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen i Glostrup, Leif Meyer Olsen, Ina-Maria Nielsen og borgmester John Engelhardt er tildelt Ridder af Dannebrogordenen.

Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen i Glostrup, Leif Meyer Olsen, Ina-Maria Nielsen og borgmester John Engelhardt er tildelt Ridder af Dannebrogordenen.

Overrækkelsen skete ved mødet i kommunalbestyrelsen den 13. februar 2019.

Tildeling af Ridder af Dannebrogordenen ske efter mindst 16 års arbejde i kommunalbestyrelsen. Læs mere om modtagere af danske dekoration her.


Generalforsamling

19. februar 2019

Medlemmerne indkaldes til generalforsamling tirsdag den 19. februar kl. 18.00 på Leragergaard på Vældegaardsvej 30 i Hvissinge med dagsorden ifølge vedtægterne (hent indkaldelsen og dagsorden her).

Generalforsamlingen afsluttes med spisning.

Tilmelding til spisning skal ske til [email protected] eller på tlf. 4227 2794 senest søndag den 17. februar. Vi serverer smørrebrød, en øl eller vand samt kaffe og te for 100 kr. pr. deltager. Betaling kan foretages på dagen eller via mobile pay til (4227 2794).

Venlig hilsen
Torben Martinsen
Formand for Venstre i Glostrup


Karen
John

VENSTRE I GLOSTRUP INVITERER TIL ÅBENT DEBATMØDE OM SUNDHEDSREFORMEN

Tirsdag den 5. februar, kl. 19:00
Glostrup Fritidscenter
Christiansvej 2
2600 Glostrup

Er du nysgerrig på indholdet i regeringens udspil omkring sundheds-reformen, eller vil du vide, hvad det betyder for dig? 

Så kom til Venstres debatarrangement, hvor Venstres gruppeformand Karen Ellemann sammen med Borgmester John Engelhardt og Ballerup/Glostrup-kredsens folketingskandidat Kim Valentin vil drøfte indholdet og svare på spørgsmål. 

Arrangementet er åbent for alle.


Kim Vallentin, Folketingskandidat for Venstre i Glostrup og Ballerup

10. oktober 2018
KIM VALENTIN VALGT SOM FOLKETINGSKANDIDAT I GLOSTRUP-BALLERUP KREDSEN

I Glostrup Fritidscenter blev Kim Valentin i aftes opstillet og valgt som folketingskandidat for Glostrup-Ballerup Kredsen.  Efter en spændende og levende kandidattale med mange efterfølgende spørgsmål, blev Kim Valentin enstemmig valgt til at repræsentere kredsen til det kommende folketingsvalg.

Kim Valentin (født 19. marts 1963) var borgmester i Gribskov Kommune i 2014-17, og er i dag 2. viceborgmester. 
Kim Valentin er uddannet Cand.Polit., og administrerende direktør i Finanshuset Fredensborg. Desuden er Kim Valentin:
•   Landsformand for Liberalt Oplysningsforbund (LOF)
•   Medlem af Trygfonden
•   Kasserer i Dansk Skiforbund
•   Bestyrelsesmedlem i støttefonden for Boldklubben B1903


GRATIS MEDLEMSKAB I VENSTRE I 2018
Meld dig ind og styrk det borgerlige flertal i Glostrup og hjælp til med at ændre det røde flertal i Glostrups kommunalbestyrelse til et blåt flertal.
Skriv til [email protected] (formand for Venstre i Glostrup). Eller www.venstre.dk/medlem.


Det tavse røde flertal!

På det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde den 22. august regnede det med spørgsmål til det røde flertal i kommunalbestyrel- sen.


Hvorfor er det nødvendigt at ændre en Styrelsesvedtægt som i februar blev enstemmigt vedtaget?

Men Venstre og Dansk Folkepartis mange spørgsmål blev kun sporadisk besvaret, så tilhørerne gik uforrettet hjem.

Direkte spørgsmål til fx Palle Laustrup, SF og Lars Højmark, S forblev ubesvarede, da de ikke bad om ordet, selv om de blev opfordret. Mange andre henviste blot til det nye flertals forslag til ændring af Styrelsesvedtægten. Under forslagets 1. behandling den 15. august var det næsten samme historie – blot blev slet ingen spørgsmål besvaret, og der var ingen kommentarer.

Torben Jensen, S udtalte den 19. juni til Altinget, at gruppen også vil se nærmere på, om der skal ændres i udvalgsstrukturen – altså hvilke områder de forskellige udvalg dækker, og hvem der sidder på hvilke poster. Allerede dagen efter trak han sine udtalelser tilbage, at han ikke har formuleret sig korrekt - gruppen vil ikke ændre på udvalgsstrukturen. "Vi fortsætter med den udvalgsstruktur, som der er nu, og har ingen intentioner om at ændre denne," skriver han i en mail.

Palle Laustrup, SF har den 10. august udtalt til Nyhedsmagasinet Danske kommuner, at formålet med ændringerne er at holde Venstre og Dansk Folkeparti udenfor indflydelse. Efter artiklen blev offentliggjort, har Palle Laustrup trukket sine udtalelser tilbage og udtalt, at der ikke er planer om at fjerne nogen fra nogen poster.

Torben Jensen og Palle Laustrup blev banket på plads - de var for ærlige.

For nu har det røde flertal gennemtvunget en ændring af Styrel- sesvedtægten, så de selv kan sætte sig på alle formands- og næstformandsposterne i de nu 6 stående udvalg (før var der kun 5).

Sagen vil nu blive forelagt Tilsynet med Kommunerne, der vil blive bedt om at undersøge, hvorvidt det juridiske grundlag for ændringerne er i orden.

Med venlig hilsen

Torben Martinsen
Formand Venstre i Glostrup

Ejbyholm 20
2600 Glostrup
Tlf.: 4227 2794

Vi gør visioner til virkelighed


GRUNDLOVSMØDET 2018 I GLOSTRUPS GAMLE PRÆSTEGAARD

Klik her og læs grundlovstaler af: 
Karen Ellemman, MF og gruppeformand for Venstre
John Engelhardt, borgmester (V)

Grundlovsmøde 2018 i Glostrup gamle Præstegaard

Kommunalbestyrelsesmedlem udtræder af Venstres gruppe i Glostrup
28. maj 2018

Det er med beklagelse at vi må meddele, at kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Lars Thomsen d.d. er udtrådt af Venstres gruppe. Såfremt Lars Thomsen ønsker at fortsætte som løsgænger i Kommunalbestyrelsen eller indmelder sig i et andet parti er det ifølge Venstres vedtægter ensbetydende med tab af medlemskab af partiet.

Lars Thomsen har meddelt Venstre i Glostrup, at han ikke længere bakker op om gruppens politiske linje på væsentlige punkter, som han i øvrigt selv gik til valg på.

 De øvrige gruppemedlemmer i Kommunalbestyrelsen valgte derefter enstemmigt at bringe Lars Thomsens medlemskab af Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen til ophør. Dette skete i h.t. Venstres vedtægter §49 stk. 8. Venstres bestyrelse i Glostrup har drøftet situation og bakker beslutningen enstemmigt op.


glostrup skole styrket

2. MAJ 2018

Glostrup Skole: En lærende skole, der samler byen

Visionen for Glostrup Skole ser på alle måder ud til at være et godt fundament til at skabe bedre læring og trivsel.
Kommunalbestyrelsen tog den 2. maj 2018 visionen til efterretning. Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Piet Papageorge, Venstre, udtrykte i denne forbindelse stor tilfredshed med resultatet: "Det giver os noget at stå sammen om."
Visionen er således første skridt på vejen til en skole med bedre læring og trivsel. Det er samtidig også et skridt på vejen til et af Venstres valgløfter: Glostrup skal være blandt de 10 kommuner i Danmark med de højeste gennemsnitlige karakterer til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse.
Arbejdet med visionen blev indledt sidste efterår med en visionsdag på Kopenhagen Fur, hvor mere end 300 elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere, skolebestyrelse og politikere diskuterede Glostrup Skole. Siden har Glostrup Skole arbejdet videre med disse input, og den 4. april godkendte skolebestyrelsen visionen.
Visionens overskrift er: Glostrup Skole - en lærende skole, der samler byen.


GLOSTRUP STYRKER PLEJEN AF DEMENSPATIENTER

11. april 2018

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. april at sætte ressourcer af til ekstra personale til demensområdet i form af:

 • 3 SOSU-assistenter
 • 1 demenskonsulent
 • 1 demenssygeplejerske

Den bedre bemanding forventes at kunne træde gradvist i kraft fra den 1. juni 2018.

Finansieringen kommer fra den statslige pulje på 500 mio. kr. til bedre bemanding af plejehjem, plejecentre, og friplejehjem. Puljen fordeles efter nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Glostrups andel af disse midler i 2018 udgør 2.004.00 kr. Venstre anbefalede, at alle midler bliver anvendt til at styrke plejen af demenspatienter i kommunen.

Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 til kommunerne via en statslig pulje som et direkte tilskud på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår puljen til bloktilskuddet.


tak for din stemme

Borgmester John Engelhardt

Venstre siger tak for 3.438 stemmer til kommunalvalget i Glostrup den 21. november 2017.

Det svarer til 30,3% af de afgivne stemmer i Glostrup kommune og en fremgang på 1,6% i forhold til valget i 2013. Vi er glade over den markante opbakning vi har fået, og stolte over at Venstre har haft en fremgang siden sidste valg, tak.

Ved konstitueringen den 6. december 2017 blev John Engelhardt genvalgt som borgmester. Venstres øvrige medlemmer i den nyvalgte kommunalbestyrelse er Lars Thomsen, Leif Meyer Olsen, Piet Papageorge, Marlene Frandsen, Ina-Maria Nielsen og Sophie Brohus. Vi glæder os over at fortsætte som borgmesterparti og til at fortsætte den positive udvikling i kommunen, som vi har stået i spidsen for de sidste 8 år.

Vi glæder os til samarbejdet med byens borgere, virksomheder og den samlede kommunalbestyrelse.

Venlig hilsen
John Engelhard
borgmester


valgprogram kV17


Tid til forandring i albertslund

Venstre i Albertslund har sammenlignet Albertslund og Glostrup kommuner og skriver i en flyer:

Jeg mener, at fornuften skal tilbage i de politiske beslutninger, og at hverdagen skal prioriteres højest.

Med klar politisk ledelse skal udviklingen vendes, så vi kan skabe en bedre hverdag for alle i Albertslund.

Når det kan lade sig gøre hos vores naboer i Glostrup, så kan det naturligvis også lade sig gøre for os, her i Albertslund.

Brian Palmund
Borgmesterkandidat

Til nedenstående sammenligning kan vi tilføje skatteprocenterne i 2017: Glostrup 23,6 og Albertslund 25,6.

Albertslund-Glostrup sammenligning
Glostrup parkstafet

- en sund by i bevægelse                         Se video

Glostrup Parkstafet - en sund by i bevægelse

STÆRKT HOLD TIL KOMMUNALVALGET 

April 2017
Venstre i Glostrup har den 18. april afholdt opstillingsmøde og valgt 18 kandidater til kommunalvalget den 21. november 2017.

Venstres kandidater: Borgmester- og spidskandidat John Engelhardt, Lars Thomsen, Leif Meyer Olsen, Piet Papageorge, Marlene Frandsen, Ina-Maria Nielsen, Allan Larsen, Torben Martinsen, Eva Nørgaard Wojtala, Preben Thorvig, Camilla Bistrup Hestbæk, Imad Daher, Jens Hoff, Ole Møller-Andreasen, Hans Sørensen, Bent Henriksen, Anker J. Jacobsen, Jens Meyer Olsen
Venstres 18 kandidater til kommunalvalget er borgmester- og spidskandidat John Engelhardt, Lars Thomsen, Leif Meyer Olsen, Piet Papageorge, Marlene Frandsen, Ina-Maria Nielsen, Allan Larsen, Torben Martinsen, Eva Nørgaard Wojtala, Preben Thorvig, Camilla Bistrup Hestbæk, Imad Daher, Jens Hoff, Ole Møller-Andreasen, Hans Sørensen, Bent Henriksen, Anker J. Jacobsen, Jens Meyer Olsen.

Det er et stærkt hold med meget bredde, der er repræsentanter fra alle bydele i Glostrup. Det er indtil nu det største hold Venstre stiller med til et kommunalvalg. Jeg er glad for, at så mange stiller op og vil være med til at gøre en indsats for borgerne og Glostrup Kommune, siger Peter Molnit, der er formand for Venstre i Glostrup.

Bestyrelsen er bemyndiget til at supplere listen med yderligere kandidater, der måtte melde sig.– Vi kan efter reglerne stille med op til 23 kandidater på Venstres liste oplyser Peter Molnit.
Venstre bruger opstillingsformen partiliste. Det betyder, at det formentlig vil være de øverste på listen, der bliver valgt. Her er der blandt de øverste seks opstillet fem nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen. Når man som Venstre har en borgmester på listen, er der dog en chance for at sprænge listen, så en af de lavere kandidater bliver valgt.

Det er et hold arbejde, men de forskellige vil have forskellige roller. Alle 18 laver en samlet valgstrategi, så alle 18 står bag det, Venstre melder ud, siger Peter Molnit.Øverst på listen står selvfølgelig borgmester John Engelhardt. Han er glad for det hold, han skal kæmpe sammen med.

Jeg synes det er et flot hold. Det er en skøn blanding af gamle garvede kræfter og nye, som kan bidrage med nye input. Det er for eksempel et par tidligere formænd for boligselskaber, det er en god ballast at have i det politiske arbejde. Der er masser af samarbejde mellem boligselskaber og kommuner, siger han.

Lav skat og bymidte
I nær fremtid samles kandidaterne for at diskutere nye tiltag og mærkesager, som Venstre vil arbejde for i den kommende valgperiode. Borgmesteren kan dog godt fortælle lidt om, hvilke sager, der vil være fokus på.– Venstre vil i valgkampen lægge vægt på, at videreføre de mange planer om en forstærket bymidte, udbygning af daginstitutioner, renovering af skoler m.v. Samtidigt med at vi fortsat skal have en god service, en sund økonomi og en af landets laveste skatteniveauer, siger John Engelhardt.