Bestyrelse, kredsbestyrelse og andre tillidsposter


bestyrelse

Torben Martinsen

Torben Martinsen

Formand

Ejbyholm 20, 2600 Glostrup
Telefon: 4227 2794
E-mail: [email protected]

Øvrige tillidsposter:
· Kredsbestyrelsen for Venstre i Glostrup og       Ballerup
· Blå Øst-samarbejdet
. Europaudvalget for Københavns omegn
. Redaktør af Venstre i Glostrups hjemmeside og   Facebook
. Suppleant i Skatte- og Vurderingsankenævnet
. Fredningsnævnet
· Bevillingsnævnet

Hans Sørensen

Hans sørensen

Bestyrelsesmedlem og sekretær

Hans Sørensen
Ejbydalsvej 49
2600 Glostrup
Tlf.: 4345 4692
E-mail: [email protected]


Ole Møller Andreasen

Ole Møller andreasen

Bestyrelsesmedlem og kasserer

Ole Møller Andreasen
Byskoven 20
2600 Glostrup
Tlf.: 2631 9902
E-mail: [email protected]
Øvrige tillidsposter:
· Kredsbestyrelsen for Venstre i Glostrup og Ballerup
· Blå Øst-samarbejdet
· Overtaksationskommissionen (vejlov)
Bjarne Johansson

bjarne johansson

Bestyrelsesmedlem

Heggelunds Allé 16
2600 Glostrup
Tlf.: 4053 4641
E-mail: [email protected]Jens Hoff

jens hoff

Bestyrelsesmedlem og næstformand

Diget 19
2600 Glostrup
Tlf.: 4078 1020
E-mail: [email protected]Svend Kjems Hoved

svend kjems hove

Bestyrelsesmedlem

Brøndbyvestervej 20, st. lejl. 7
2600 Glostrup
Tlf.: 4181 8912
E-mail: [email protected]


GERT JENSEN

Bestyrelsesmedlem

Glentevej 49, 1

2600 Glostrup

Tlf.: 2094 7259

E-mail: [email protected]

Øvrige tillidsposter:

· Formand for Kredsbestyrelsen for Venstre i Glostrup og Ballerup

· Suppleant til Regionsbestyrelsen

TORBEN MICHAEL JENSEN

Bestyrelsesmedlem

Lammekær 20

2600 Glostrup

Tlf.: 4114 5950

Øvrige tillidsposter:
· Medlem af Regionsbestyrelsen


suppleanter til bestyrelsen

Anker Jacobsen

anker jacobsen

Suppleant til bestyrelsen

Bjergbakkevej 45
2600 Glostrup
Tlf.: 4345 7825
E-mail: [email protected]
Øvrige tillidsposter:
· Kredsbestyrelsen for Venstre i Glostrup og Ballerup
· Miljø- og planlægningsudvalget for Venstre i Region Hovedstaden (formand)

Camilla Bistrup Hestbæk

Camilla bistrup 

Suppleant til bestyrelsen

Østre Lindeskov 10, 2600 Glostrup
Telefon: 2530 8515
E-mail: [email protected]

  KREDSFORMAND

GERT JENSEN

Kredsformand

Glentevej 49, 1

2600 Glostrup

Tlf.: 2094 7259

E-mail: [email protected]
andre tillids-

poster

Preben Thorvig

preben thorvig

Ydergrænsen 16

2600 Glostrup 

Tlf.: 4491 5475
E-mail: [email protected]

Medlem af:

·Taksationskommissionen (vejlov)

·Taksationskommissionen(ekspropriationer)

·Hegnssynet