Kommunalbestyrelsen

Borgmester John Engelhardt
Borgmester
John Engelhardt

Brandsbjergvej 105
2600 Glostrup
Tlf.: 2434 1967

jOHN ENGELHARDT

Borgmester

E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.johnengelhardt.dk

Tillidsposter:

· Økonomiudvalget (formand)
· Bestyrelsen Hovedstadens Beredskab
· Husejer Frandsens Fond (formand)

· Valgbestyrelse kommunalvalg (formand)
· Valgbestyrelse folketingsvalg (formand)
· KKR Region Hovedstaden
· Bestyrelsen Vestforbrænding I/S
· Bestyrelsen Glostrup Forsyning A/S (Næstformand)

· Bestyrelsen Movia
· Borgmesterforum Hovedstadens Letbane
· Repræsentantskabet i Kommunernes Landsforening

· Generalforsamling i Kommunernes Landsforening
· KL Socialudvalg (per 1. april 2018)
· Beværterbevillingsnævnet (formand)
· Kommunale ekspropriationer (formand)


Leif Meyer Olsen
Leif Meyer Olsen
Brandsbjergvej 86
2600 Glostrup
Tlf.: 2268 1777

Leif Meyer Olsen

Medlem af kommunalbestyrelsen
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.leifmeyerolsen.dk

Tillidsposter:

· Glostrup Forsyning A/S (formand)
· Økonomiudvalget

· Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

· Vækst- og Byudviklingsudvalget
· Folkeoplysningsudvalget

· Bestyrelsen i VEKS
· Generalforsamling i KL – Kommunernes Landsforening
· Generalforsamlingen i Vestforbrænding
· Observatør i bestyrelsen i HOFOR A/S


Piet Papageorge
Piet Papageorge
Hovedvejen 146,3G
2600 Glostrup
Tlf.: 2878 1234

Piet Papageorge

Medlem af kommunalbestyrelsen

Tillidsposter:

· Børne- og Skoleudvalget

· Valgbestyrelse valg til skolebestyrelse (formand)
· Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
· Bestyrelsen for Glostrup Skole
· Bestyrelsen for Glostrup-Albertslund Produktionsskole


Marlene Frandsen
Marlene Frandsen
Stisager 18
2600 Glostrup
Tlf.: 2441 0772

Marlene Frandsen

Medlem af kommunalbestyrelsen

Tillidsposter:

· Kultur- og Fritidsudvalget
· Børne- og Skoleudvalget
· Social-, Sundheds- og Seniorudvalget
· Folkeoplysningsudvalget
· Kommunale ekspropriationer
· Nævningegrundlisteudvalget
· Projekt Hvissinge/Paraplyen


Ina-Maria Nielsen
Ina-Maria Nielsen
Nyvej 21, 1 th
2600 Glostrup
Tlf.: 4089 2527

INA-MARIA NIELSEN

Medlem af kommunalbestyrelsen

Tillidsposter:
· Børne- og ungeudvalget (formand)

· Handicaprådet (formand)
· Social-, Sundhed- og Seniorudvalget 
· Kultur- og Fritidsudvalget
· Glostrup Almennyttige Boligselskab
· Valgstyrerformand Hvissingehallen

· Statslige ekspropriationer


Sophie Brohus
Sophie Brohus
Rødkælkevej 90
2600 Glostrup
Tlf.: 2715 0409

Sophie Brohus

Medlem af kommunalbestyrelsen
E-mail: [email protected]

Tillidsposter:
· Børne- og Skoleudvalget 

· Økonomiudvalget

· Bestyrelsen i Biofos A/S fra juni 2018
· Bestyrelsen i Glostrup BoligselskabEva Nørgaard Wojtala
Eva Nørgaard Wojtala
Egeskoven 44
2600 Glostrup
Tlf.: 2016 1845

Eva nørgaard Wojtala

1. suppleant til kommunalbestyrelsen

E-mail: [email protected]
Tillidsposter:
· Fællesankenævn Københavns Vestegn