ANAHITA VALGT SOM FOLKETINGSKANDIDAT

Folketingskandidat Anahita Malakians

Anahita Malakians er klar til det kommende folketingsvalg som kandidat for Venstre i Ballerupkredsen. På et opstillingsmøde den 17. januar 2017 i Glostrup blev Anahita Malakians valgt enstemmigt blandt de fremmødte Venstre-medlemmer fra Glostrup og Ballerup.

Anahita Malakians overtager Ballerupkredsen efter tidligere folketingsmedlem og nu medlem af Europa Parlamentet Morten Løkkegaard.

”Jeg er selvfølgelig glad for den tillid og store opbakning, som Venstre i Glostrup og Ballerup viser mig og vil gøre, hvad jeg kan, for at leve op til den”, siger Anahita Malakians.

”Det er store sko jeg skal udfylde, men den entusiasme og politiske tilgang, som jeg kan mærke her, lover godt for det kommende valg. Jeg glæder mig til kampen og tror og håber, at kredsen igen bliver repræsenteret i Folketinget”.

Ballerupkredsens Kredsbestyrelsesformand, Ricki Vejsmose, ser frem til samarbejdet og udtaler:
”Vi er rigtig glade for, at Anahita har sagt ja til at være vores folketingskandidat i Ballerupkredsen, som jo dækker både Glostrup og Ballerup kommuner. Med Anahitas baggrund og personlighed, så er vi er sikre på, at der er grobund for et langt og frugtbart samarbejde, som bør munde ud i, at Anahita bliver valgt”.

Anahita Malakians har tidligere været opstillet som folketingskandidat for Venstre i Bispebjerg. Anahita Malakians er mor til tre og hun kom til Danmark som 8 årig, da hendes far var politisk flygtning fra Iran.

”Min forældre byttede vores falske tryghed i Iran ud for at skabe en større og sand tryghed i Danmark. De ofrede deres gamle hjemland for at kunne give mig min frihed – i mit nye hjemland. Min frihed til at stå som borger i et frit samfund, som kvinde og nu kandidat til det danske Folketing.

Jeg vil forvalte den frihed på den bedste demokratiske vis ved at være med til give mit nye hjemland tilbage - gengælde det, som det har givet mig og tage ansvar for vores land. Frihed er netop nøgleordet i al den politik, som jeg står inde for. For den enkelte, for familien og for lokalmiljøet”, udtaler Anahita Malakians.

”Og som mor til tre, bestyrelsesmedlem i Forældrenes Landsorganisation samt næstformand i Københavns Forældreorganisation, så har familieområdet naturligvis min store passion, og håber det i fremtiden vil blive et område, som jeg vil kunne påvirke positivt”, slutter Anahita Malakians.